39. Zjazd Gazowników - podsumowanie

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
źródło: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Dodany: 18.03.2019
Informacja producenta

 
W dniach 14-15 marca 2019 r. odbył się w Warszawie 39. Zjazd Gazowników, w 100 rocznicę I Zjazdu Gazowników Polskich, który miał miejsce w kwietniu 1919 r. Wydarzenie znalazło się w kalendarium oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 
REKLAMA

Organizatorami były:

 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
 • Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG),
 • Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG).

Patronat nad wydarzeniem objął Minister Energii.

Piotr Woźniak, prezes PGNiG SAfot. CNG-LNG.plPiotr Woźniak, prezes PGNiG SA

Sesja inaugurująca

W sesji inaugurującej obrady wzięli udział przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej (International Gas Union, IGU), Luis Bertran, Sekretarz Generalny IGU oraz David Carroll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 2018 – 2021, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu polskiego sektora gazowniczego. Polskie firmy gazownicze reprezentowali: Piotr Woźniak, prezes PGNiG SA oraz Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM S.A. Otwierający obrady Paweł Stańczak (PZITS, SITPGNiG) zarysował krótko historię polskiego gazownictwa i tradycje organizacji zrzeszającej przedstawicieli tego sektora gospodarki.

Pierwsza sesja problemowa

W pierwszej sesji problemowej, poświęconej "roli gazu w bilansie energetycznym kraju", referat wprowadzający wygłosił prof. dr W. Mielczarski (Politechnika Łódzka), a w panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był prof. dr S. Nagy (AGH), wzięli udział:

 • prof. dr T. Chmielniak (Politechnika Śląska),
 • M. Dziadkiewicz(PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji),
 • prof. dr J. Hupka (Politechnika Gdańska),
 • M. Kamiński (EY Polska),
 • dr inż. M. Kwestarz (Politechnika Warszawska),
 • prof. dr W. Mielczarski (Politechnika Łódzka),
 • H. Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,
 • J. Radomski (Orlen Upstream sp. z o.o.),
 • M. Sienkiewicz (Towarowa Giełda Energii).
Sesja fot. CNG-LNG.plSesja "Rola gazu w bilansie energetycznym kraju" z udziałem m.in. Henryka Muchy, prezesa PGNiG Obrót Detaliczny

Uczestnicy debaty bardzo obszernie wskazali argumenty przemawiające za zasadniczą zmianą pozycji gazu ziemnego w bilansie energetycznym kraju, wynikające z polityki energetycznej UE, ustaleń szczytów klimatycznych, ale także potrzeb polskiej gospodarki. Wskazywali wiele obszarów – technologicznych, naukowo-badawczych i biznesowych – gdzie "błękitne" paliwo powinno stać się nośnikiem energii XXI wieku, jako najbardziej ekologiczne z paliw kopalnych, najbardziej efektywne w połączeniu z energetyką odnawialną, najkorzystniejsze w ekologizacji transportu i likwidacji niskiej emisji w systemach ciepłowniczych.

Podkreślono, że sprzyja temu budowa systemu bezpieczeństwa dostaw gazu, dynamiczny rozwój infrastruktury i potencjał inwestycyjny sektora gazowniczego. Wskazano również na konieczność podniesienia rangi gazownictwa w długofalowej strategii energetycznej państwa.

Warto wiedzieć

Niska emisja – emisja pyłów i gazów spalinowych na wysokości do 40 m, pochodząca z domów i kotłowni węglowych opalanych węglem oraz z transportu drogowego. Pochodzi z licznych źródeł emitujących niewielkie ilości zanieczyszczeń

Drugi panel dyskusyjny

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był problemowi "rozbudowy krajowego systemu transportu gazu w przesyle i dystrybucji". Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Sławomira Sieradzkiego (GAZ-SYSTEM S.A.) oraz Mariusza Koniecznego (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.). Moderatorem panelu był prof. dr Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska), a wzięli w nim udział:

 • prof. dr Maciej Chaczykowski (Politechnika Warszawska),
 • Paweł Dobrowolski (PWC Advisory sp. z o.o. sp.k.),
 • Piotr Dworak (EuRoPol GAZ s.a.),
 • Krzysztof Hnatio (prezes Gas Storage Poland sp. z o.o.),
 • Sławomir Sieradzki (GAZ-SYSTEM S.A.),
 • prof. dr Jerzy Stopa (Akademia Górniczo-Hutnicza),
 • Marian Żołyniak (prezes PSG  sp. z o.o.).

Prezentacje  wprowadzające do dyskusji bardzo obszernie zarysowały skalę planowanego rozwoju systemu gazowego w Polsce, a co ważniejsze pokazały spójność planowania zrównoważonego rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Skala tych zmian sprawi, że po 2022 r. na wejściu do naszego systemu będziemy dysponowali 52 mld m³ paliwa gazowego, a sieć dystrybucyjna obejmie ponad 72% użytkowników.

Dyskusja panelowa wzbogaciła debatę o kwestie związane z rozbudową gazoportu i rozwojem technologii opartych na LNG, o problem magazynowania gazu i konieczność rozbudowy pojemności. Pojawił się również wątek dotyczący ewentualnego utworzenia hubu gazowego w polskim systemie, warunki infrastrukturalne dopuszczają takie rozważania, choć otoczenie rynkowe jest już bardzo konkurencyjne. Mocnym akcentem panelu były głosy inwestorów i wykonawców dopominających się nowe prawo budowlano-inwestycyjne, bo funkcjonujące rozwiązania szalenie utrudniają realizację zakładanych projektów rozwojowych.

39. Zjazd Gazowników - dzień drugifot. CNG-LNG.pl39. Zjazd Gazowników - dzień drugi

Trzeci panel dyskusyjny

Trzeci panel dyskusyjny poświęcony był innowacyjności w polskim gazownictwie. Prezentacji wprowadzającej do dyskusji dokonała Joanna Podgórska (PGNiG S.A.).

Moderatorem panelu był prof. Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), a uczestniczyli w nim:

 • Wioletta Czemiel-Grzybowska (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.),
 • dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu, PIB),
 • Aneta Korda – Burza (GAZ – SYSTEM S.A.),
 • Tomasz Kosik (Emerson Process Management sp. z o.o.),
 • prof. Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska),
 • Joanna Podgórska (PGNiG S.A.),
 • prof. Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutnicza),
 • prof.  Mateusz Turkowski (Politechnika Warszawska).

Prezentacja wprowadzająca pokazała polską pozycję w rankingach światowych gospodarek, gdzie ze swoim 1% przeznaczanym na badania i rozwój sytuujemy się na 39 miejscu, a wśród innowatorów UE zajmujemy czwarte od końca miejsce. Nakłady na działalność zdominowane są przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe (ponad 60%). Pozytywne jest jednak to, że jesteśmy w czołówce krajów przyjaznych startupom.

Na krajowym rynku liderem innowacyjności jest GK PGNiG SA (1 mld zł) a struktura portfela jest taka, że 69% przypada na innowacje, a 31% na badania i rozwój. Debata panelowa skoncentrowana była na analizie progów i barier dla innowacji, szczególnie, że przed sektorem gazowniczym stoi wielkie wyzwanie sprostania dokonującej rewolucji technologicznej, w tym perspektywa rozwoju technologii wodorowych.

Ważnym akcentem dyskusji było wskazanie, że konieczna jest zmiana modelu oceny projektów realizowanych na uczelniach i instytutach naukowych, odejście od nagradzania za indeksy, a nagradzanie za wdrożenia.

Na zakończenie 39. Zjazdu Gazowników, uczestnicy otrzymali ankietę, której wyniki pozwolą organizatorom dokonać podsumowania zjazdu, wyciągnąć wnioski i zrealizować ważne postulaty dla przyszłości sektora gazowniczego w Polsce.

Partnerami wydarzenia byli:

Partnerzy Strategiczni:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG),
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Partnerzy Główni:

 • Emerson Process Management Sp. z o.o. oraz PKN Orlen.

Partner medialny:


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy