Archeony - bakterie wytwarzające metan

Piotr Złoty
źródło: UW Medicine, MicrobeWiki
Dodany: 31.01.2018

 
Metan (CH4) jest silnym gazem cieplarnianym, dlatego ważne jest aby poznać wszystkie źródła jego powstawania i w ten sposób ograniczać jego emisję do atmosfery.

 

Oprócz uwalniania z paliw kopalnych metan jest także wytwarzany przez drobnoustroje. Ocenia się, że co najmniej miliard ton metanu rocznie jest wytwarzany i zużywany przez mikroorganizmy żyjące na świecie.

Skomplikowane mechanizmy metanogenezy stosowane przez drobnoustroje zwane archeonami są w przyrodzie główną metodą biokonwersji dwutlenku węgla (CO2) do metanu (CH4).

Warto wiedzieć

Archeony to jednokomórkowe formy życia lubiące surowe środowisko. Są one głównymi w przyrodzie wytwórcami najprostszego węglowodoru jakim jest metan.

Niektóre mikroorganizmy wiążące azot zawierają enzym do równoczesnej produkcji amoniaku i metanu. Dzięki bakteriom wiążącym azot pochodzący z atmosfery gaz zmienia się w postać zdatną do wykorzystania przez rośliny i zwierzęta.

Naukowcy twierdzą, że około 10% mikroorganizmów wiążących azot zawiera także kod genetyczny pozwalający na produkcję enzymu zwanego nitrogenazą. Ostatnie badania wskazują, że enzym ten pozwala jednocześnie przekształcać gazowy azot w amoniak, a dwutlenek węgla w metan.

Odkrycie to zostało opisane 15 stycznia 2018 r. w serwisie Nature Microbiology przez Yanninga Zhenga, Caroline Harwood oraz Geralda i Lyn Grinstein z University of Washington School of Medicine.

Oprócz znaczenia dla ochrony środowiska naturalnego, lepsze zrozumienie różnych sposobów wytwarzania metanu przez mikroorganizmy jest bardzo istotne z medycznego punktu widzenia. Przykładowo obecność metanu w jelitach może być przyczyną niektórych zaburzeń trawiennych.


Good Przydatny artykuł (11)
Bad Mógłby być ciekawszy (4)Partnerzy