PGNiG wynajmie statki do transportu LNG z USA

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, Knutsen OAS Shipping
Dodany: 10.11.2020
Informacja producenta

 
Wyczarterowane gazowce posłużą do obrotu skroplonym gazem ziemnym zakontraktowanym u amerykańskich producentów. Dwa nowoczesne zbiornikowce wejdą do użytku w 2023 roku. Dostawą i obsługą statków zajmie się wyłoniona w przetargu norweska firma Knutsen OAS Shipping.

 

Gazowce to dwie jednostki o pojemności 174 tys. m³ każda, co oznacza, że wielkość ładunku, jaki będzie mógł przetransportować każdy ze statków, to około 100 mln m³ gazu po regazyfikacji transportowanego LNG. Termin ich oddania do użytku zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem działania terminalu Calcasieu Pass, pierwszej z dwóch instalacji eksportujących skroplony gaz ziemny budowanych przez amerykańską firmę Venture Global LNG, z którą PGNiG ma podpisany jeden z długoterminowych kontraktów.

Warto wiedzieć

Grupa Knutsen jest zintegrowanym przedsiębiorstwem żeglugowym z siedzibą w Haugesund w Norwegii. Zapewnia pełne zarządzanie operacjami morskimi, w tym obsługę techniczną i handlową, czarter, a także nadzór nad budową i przebudową jednostek. Knutsen jest drugim największym na świecie operatorem tankowców obsługujących platformy wydobywcze i jednym z wiodących operatorów jednostek do przewozu LNG.

Do przetargu na usługę czarteru dla Grupy PGNiG przystąpiło kilkanaście firm. Postępowanie przeprowadziło biuro handlu LNG w Londynie wchodzące w skład spółki PGNiG Supply & Trading, które dla Grupy Kapitałowej PGNiG stanowi centrum kompetencyjne w zakresie obrotu skroplonym gazem ziemnym. Przy wyłonieniu armatora brano pod uwagę m.in. doświadczenie w realizacji przewozów LNG, parametry techniczne oferowanych jednostek oraz konkurencyjność cenową ofert. Zgodnie z umową zawartą z firmą Knutsen OAS Shipping okres czarterowania obu statków wynosi 10 lat z możliwością przedłużenia. Armator odpowiedzialny będzie m.in. za obsadzenie statków załogą oraz dbanie o stan techniczny jednostek przez cały czas obowiązywania umowy.

Obecnie w portfelu importowym PGNiG wolumen kontraktów na amerykańskie LNG wynosi około 9,3 mld m³ rocznie po regazyfikacji. Około 7 mld m³ pochodzić będzie z kontraktów zawartych w formule handlowej FOB, według której to PGNiG odpowiedzialne jest za załadunek LNG u dostawcy, transport i rozładunek w porcie docelowym. Firma potrzebuje więc odpowiednich mocy transportowych, ale zyskuje elastyczność. Ładunek może skierować do Polski lub – w przypadku sprzedaży na rynku – do innego terminalu importowego LNG na świecie.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy