Rada Ministrów za zerową akcyzą na CNG i LNG

Centrum Prasowe PAP
źródło: Centrum Prasowe PAP, CIR
Dodany: 24.05.2018
Informacja producenta

 
Centrum Informacyjne Rządu informuje, że we wtorek 22 maja 2018 r. przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przedłożony przez ministra finansów.

 
REKLAMA

W projekcie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby. Preferencja ta będzie stosowana w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W ostatnich latach nasilił się problem z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów pochodzącymi m.in. ze spalania paliw.

Warto wiedzieć

Gaz ziemny (metan) jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych. Zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne. Stąd emisja CO i CO2 w przypadku gazu jest mniejsza niż np. w przypadku benzyny czy oleju napędowego.

Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90% metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast. CNG zapewnia wyeliminowanie emisji substancji rakotwórczych, a także 99% redukcję zadymienia i smogu oraz 40% obniżenie poziomu hałasu.

Autobusy komunikacji miejskiej zasilane CNG jeżdżą w wielu polskich miastach m.in. w Mielcu, Warszawie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach i Zamościu. Jednak prawdziwym liderem pod względem liczebności takiego taboru jest Rzeszów – tam jeździ co piąty taki autobus. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi (gazowo-elektrycznymi). W odróżnieniu od ropy naftowej, w Polsce aż 27,5% łącznego zużycia gazu zaspokajane jest ze złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu może zabezpieczyć ok. 40% krajowej konsumpcji gazu. Głównymi dostawcami LNG do Polski są Katar, Norwegia i USA.

Zatem wprowadzenie preferencji podatkowych na CNGLNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie na obszarach miejskich. Zerowa stawka akcyzy na gaz LNG i CNG powinna być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju. Rozwiązanie to wpisuje się w program walki ze smogiem ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé. Ponadto, szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy