Prezes URE zatwierdził taryfę PGNiG OD

PGNiG SA, Urząd Regulacji Energetyki
źródło: Urząd Regulacji Energetyki, PGNiG SA
Dodany: 15.03.2018
Informacja producenta

 
14 marca 2018 r. Prezes URE zakończył postępowanie administracyjne w sprawie taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Postępowanie dotyczyło zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy PGNiG OD i wydłużenia okresu jej obowiązywania do 31 grudnia 2018 r. Decyzja wraz ze zmianą taryfy opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe z 14 marca 2018 r.

 
REKLAMA

W zmienionej taryfie, na wniosek PGNiG OD, podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1,0%. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrasta o 0,9%.

Z punktu widzenia płatności odbiorców paliw gazowych istotne jest, że niezależnie od zatwierdzenia zmiany taryfy PGNiG OD, Prezes URE 25 stycznia 2018 r. zatwierdził taryfę ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG), zawierającą stawki opłat za usługę dystrybucji paliw gazowych.

W przypadku taryfy PSG średnie stawki dystrybucyjne zostały obniżone o około 7,3%. Taryfa PSG została wprowadzona w życie 1 marca 2018 r.

Zatwierdzenie tych taryf w praktyce oznacza, że od 1 kwietnia 2018 r. odbiorcy w gospodarstwach domowych, którym PGNiG OD świadczy usługę kompleksową dostarczania paliw gazowych, zapłacą mniej niż płacili do 28 lutego 2018 r.

Całkowity spadek płatności wyniesie około:

  • 1,94% dla odbiorców gazu wysokometanowego,
  • 1,67% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-41,5 (Lw)
  • 1,69% dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-35 (Ls).

Sumaryczny spadek średnich miesięcznych płatności dla statystycznego odbiorcy grupy W-1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków w ilości 1 227 kWh/rok wyniesie (-) 2,6%, co oznacza kwotowy spadek jego średniomiesięcznych płatności o 0,57 zł.

Warto wiedzieć

Najpopularniejsze grupy taryfowe wśród indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych to grupy dedykowane dla odbiorców gazu wysokometanowego:

W-1 - maksymalne roczne zużycie nie przekracza 3 350 kWh do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych;

W-2 - odbiorcy w tej taryfie rocznie zużywają od 3 350 do 13 350 kWh; w tej grupie znajdują się osoby, które korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzania wody;

W-3 - odbiorcy w tej taryfie rocznie zużywają od 13 350 do 88 9000 kWh; do tej grupy kwalifikowane są osoby, korzystające z kuchenek gazowych, piecyków gazowych oraz pieców CO;

W-4 - odbiorcy zużywający powyżej 88 9000 kWh, w tym duzi odbiorcy w gospodarstwach domowych.

Analogicznie, dla planowanego średniego statystycznego zużycia przez odbiorców grupy W-2 wynoszącego 7 127 kWh/rok i W-3 wynoszącego 23 763 kWh/rok, sumaryczny średniomiesięczny spadek płatności wyniesie odpowiednio: (-) 1,9%, tj. 1,79 zł i (-) 1,8%, tj. 5,31 zł.

Taryfa PGNiG OD dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Nadzór Prezesa URE nad taryfami dla gazu sieciowego sprzedawanego do gospodarstw domowych według obecnych przepisów zostaje utrzymany do końca 2023 r. (art. 62b ustawy - Prawo energetyczne). Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego odbiorcom końcowym niebędącym gospodarstwami domowymi.

W efekcie powyższych zmian, klienci zapłacą do końca 2018 r. mniej za:

  • przygotowanie posiłków - całkowite płatności na fakturze (za transport gazu i za sam gaz) zostaną obniżone średnio o 2,5%
  • podgrzewanie wody - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,9%
  • ogrzewanie małych i średnich domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,8%
  • ogrzewanie dużych domów - całkowite płatności zostaną obniżone średnio o 1,7%

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy