19 czerwca 2018 r. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i Gas-Trading S.A. z GK PGNiG podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. porozumienie o wykorzystaniu paliwa LNG. Zakłada ono m. in. budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych statków. Projekt będzie realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - INNOship.

 

List intencyjny zakłada współpracę w kilku kluczowych obszarach. Firmy będą prowadzić prace nad technologiczną instrukcją bunkrowania statkówmobilnym punktem bunkrowania paliwem LNG w Porcie Gdynia oraz nad umożliwieniem armatorom bunkrowania z morza przy wykorzystaniu technologii ship-to-ship.

Henryk Mucha

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Cieszymy się, że coraz większa liczba partnerów biznesowych w obrębie Morza Bałtyckiego jest zainteresowanych bunkrowaniem statków paliwem LNG. Popularyzacja gazu ziemnego przyniesie pozytywny efekt ekologiczny, ponieważ jest to jedno z najczystszych paliw dostępnych na rynku.

Oprócz Prezesa Henryka Muchy, podpisy pod listem intencyjnym złożyli:

  • Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,
  • Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
  • Grzegorz Dyrmo, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
  • Tymoteusz Pruchnik, Prezes Gas-Trading S.A,
  • Marcin Tyrajski, Członek Zarządu Gas Trading S.A.

Przy podpisaniu była również obecna Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Adam Meller

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Dostrzegamy rosnące zapotrzebowanie ze strony armatorów, dlatego zdecydowaliśmy się na szersze wykorzystanie paliwa LNG w Porcie Gdynia. Chcemy budować konkurencyjność na arenie międzynarodowej poprzez rozwój technologii bunkrowania tego ekologicznego paliwa.

Grzegorz Dyrmo

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Możliwość bunkrowania paliwa LNG w Porcie Gdynia to kolejny przykład, że musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Jako Zarząd Portu jesteśmy gotowi na każdą implementację, która ma na celu wdrażanie nowych, innowacyjnych i ekologicznych technologii, stwarzając tym samym dobre warunki dla rozwoju biznesu.

List intencyjny zakłada również zobowiązanie ze strony spółki Gas-Trading S.A. do złożenia wniosku w ramach programu INNOship, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program zakłada finansowe wsparcie nowatorskich rozwiązań technologicznych dla infrastruktury stoczniowej oraz portowej.

Tymoteusz Pruchnik

Prezes Gas-Trading S.A.

Gaz LNG ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne, jest jednym z najczystszych paliw, napędzających zarówno jednostki lądowe jak i morskie, co czyni go alternatywą dla obecnie stosowanych paliw. Emisja substancji szkodliwych do atmosfery jest zdecydowanie niższa, a w przypadku wycieku nie istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód. Widząc ogromny potencjał rozwoju rynku LNG w Polsce spółka Gas-Trading S.A. prowadzi działania mające na celu rozbudowę posiadanej floty cystern kriogenicznych oraz świadczenie usług umożliwiających bunkrowanie statków.

Warto wiedzieć

Gas-Trading S.A. rozwija działalność w obszarze transportu paliwa LNG. Podpisane porozumienie otwiera nowy etap w planach rozwojowych firmy. Dotychczas przewóz skroplonego gazu ziemnego odbywał się wyłączenie za pomocą cystern kriogenicznych. Współpraca spółek wewnątrz Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. wraz z Portem w Gdyni może w przyszłości doprowadzić do przeniesienia transportu także na drogę morską.

Komisja Europejska chce do 2050 r. całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego. Dla Europy Środkowo-Wschodniej oznacza to normy emisyjne jeszcze bardziej restrykcyjne niż w innych częściach świata. Obecnie "Dyrektywa siarkowa" zakłada redukcję zawartości siarki w paliwach żeglugowych na obszarach SECA (Sulphur Emission Control Areas), m.in. na Morzu Bałtyckim i Północnym, do poziomu nie przekraczającego 0,1%. Poza obszarami SECA poziom ten w ciągu najbliższych 2 lat spadnie z 3,50% do 0,50%. Dodatkowo, od stycznia 2021 r. obowiązywać będzie ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) o 75% na obszarach NECA (Nitric Emission Control Area) - m.in. na Morzu Bałtyckim. To znaczące zmiany, które wymuszają na armatorach podjęcie zdecydowanych kroków.

Marcin Szczudło

Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar CNG/LNG

W nadchodzących latach LNG jako alternatywne paliwo żeglugowe będzie zyskiwać na popularności. Jest to jedyne dojrzałe rozwiązanie mogące spełnić zarówno obecne, jak i przyszłe normy emisyjne, przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej. Kluczowym elementem dalszego wzrostu popularności LNG jest rozwój infrastruktury bunkrowania, dlatego zdecydowaliśmy się na podpisanie listu intencyjnego z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, najpóźniej do końca 2025 r., w portach morskich powinna powstać odpowiednia liczba punktów bunkrowania LNG, umożliwiając poruszanie się jednostek żeglugi śródlądowej lub statków morskich napędzanych LNG po całej sieci bazowej TEN-T. W przypadku Polski mają to być: Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście. Potrzeby zapewnienia dostępności usługi bunkrowania w tych lokalizacjach zawarto w "Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktur paliw alternatywnych" opracowanych przez Ministerstwo Energii.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy