Plany PSG w województwie świętokrzyskim

Polska Spółka Gazownictwa
źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Dodany: 08.02.2018
Informacja producenta

 
Podczas konferencji prasowej (5 lutego 2018 r.) dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego (OZG) w Kielcach, Radosław Słoniewski poinformował, że w drugiej połowie 2019 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocznie działalność Placówka Gazownicza Polskiej Spółki Gazownictwa.

 
REKLAMA

Placówka będzie podlegać Gazowni w Starachowicach, a jej utworzenie jest zgodne z założeniami Strategii PSG na lata 2016-2022 oraz Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze dystrybucji na lata 2017-2022.

Radosław Słoniewski

dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach

Utworzenie Placówki Gazowniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim to przede wszystkim zapewnienie większego bezpieczeństwa eksploatacji sieci. To także kolejny krok Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach, który intensywnie pracuje na rzecz gazyfikacji nowych gmin w województwie świętokrzyskim, zgazyfikowanym obecnie w 60%.

Obecny na konferencji poseł Andrzej Kryj podziękował Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa za zgodę na reaktywację jednostki PSG w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak podkreślił jest to niezwykle istotne dla rozwoju całego regionu i znakomicie wpisuje się w rządową politykę zrównoważonego rozwoju. Poseł dodał również, że bardzo dobrze, iż miasto tej wielkości powoli zaczyna odzyskiwać likwidowane we wcześniejszych latach instytucje.

fot. Polska Spółka GazownictwaSystem przesyłowy gazu ziemnego

Placówka Gazownicza w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie kolejną reaktywowaną po uprzedniej likwidacji jednostką PSG. Działający wcześniej w Ostrowcu Rejon Dystrybucji Gazu, który obejmował zasięgiem działania Ostrowiec Świętokrzyski oraz ościenne gminy Kunów i Bodzechów, został zamknięty w 2013 r.

Placówka Gazownicza ma obsługiwać cały obszar powiatu ostrowieckiego, w tym gminy zgazyfikowane Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów, Kunów i Bodzechów oraz gminy niezgazyfikowane Waśniów i Bałtów. Proponowana nowa Placówka Gazownicza eksploatowałaby około 560 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz około 8,8 tys. przyłączy. Dzięki jej utworzeniu mieszkańcy powiatu ostrowieckiego będą mogli na miejscu uzyskać informacje o ofercie Polskiej Spółki Gazownictwa, zdecydowanie skróci się także czas interwencji Pogotowia Gazowego.

Liczący ponad 70 tysięcy mieszkańców Ostrowiec Świętokrzyski to drugie co do wielkości miasto w województwie świętokrzyskim. W całym powiecie ostrowieckim mieszka łącznie 115 000 osób.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy