Inwestycje Polskiej Spółki Gazownictwa | cng-lng.pl

Inwestycje Polskiej Spółki Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa
źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Dodany: 01.02.2018
Informacja producenta

 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgodnił projekt Planu Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2018-2022. Uzgodniona 25 stycznia 2018 r. aktualizacja przewiduje w najbliższych dwóch latach kwotę 2,86 mld złotych na nakłady inwestycyjne.

 
REKLAMA

Środki zostaną wykorzystane między innymi na:

  • przyłączanie nowych odbiorców,
  • budowę nowych i modernizację istniejących sieci dystrybucji gazu,
  • gazyfikację terenów niezgazyfikowanych,
  • inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą rozwojowi sieci dystrybucyjnej gazu, jak np. łączność, pomiary, teleinformatyka.
Infrastruktura przesyłowa gazu ziemnegofot. Polska Spółka GazownictwaInfrastruktura przesyłowa gazu ziemnego

Uzgodniony Plan Rozwoju jest częścią Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa wynikającej z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, zgodnie z którą Spółka przeznaczyć na inwestycje 11,3 mld złotych.

Proces uzgadniania planu obejmował między innymi opiniowanie dokumentu przez zarządy województw w całej Polsce. Konsultacje z Urzędami Marszałkowskimi są elementem realizacji polityki energetycznej państwa.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego gazu zobowiązany jest sporządzać Plan Rozwoju w zakresie zapotrzebowania na paliwa gazowe na okres nie krótszy niż pięć lat i aktualizować go co dwa lata.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy