PGNiG odkryło duże złoże gazu w Norwegii

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 12.11.2020
Informacja producenta

 
Sukcesem zakończyło się wiercenie otworu poszukiwawczego na prospekcie Warka zlokalizowanym w obrębie koncesji PL1009 na Morzu Norweskim, w rejonie, w którym PGNiG Upstream Norway od lat prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Wstępnie oszacowane zasoby wydobywalne nowo odkrytego złoża mieszczą się w przedziale od 8 do 30 mld m sześc. gazu ziemnego i kondensatu.

 

Prospekt Warka został po raz pierwszy rozpoznany przez PGNiG Upstream Norway w 2015 roku. Później, we współpracy z ConocoPhillips wykonano dodatkowe analizy dla tego obiektu, co zaowocowało złożeniem wspólnego wniosku koncesyjnego z propozycją wiercenia otworu.  Koncesja PL1009 przyznana została firmom w ramach rundy APA2018 na początku roku 2019, a wiercenie otworu poszukiwawczego rozpoczęto w sierpniu 2020 roku. Obecnie PGNiG Upstream Norway posiada 35% udziałów w koncesji, na której zlokalizowane jest nowo odkryte złoże, a jej operatorem jest ConocoPhillips z 65% udziałów. Data rozpoczęcia produkcji zależeć będzie od wyników przyszłych prac rozpoznawczych oraz uzgodnionej między partnerami strategii zagospodarowania złoża.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Odkrycie Warki jest dla nas niezwykle istotne z perspektywy strategicznego rozwoju naszej własnej produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zależy nam na tym, by z Norwegii do Polski za pośrednictwem Baltic Pipe trafiało jak najwięcej gazu pochodzącego z naszego własnego wydobycia. Kolejne odkrycie nowych zasobów gazu przybliża nas do tego celu. Słowa uznania należą się naszym specjalistom z PGNiG Upstream Norway. Ten sukces jest uwieńczeniem ich ciężkiej, zespołowej pracy
i efektem doświadczenia zdobytego na szelfie.

Wyliczenia dotyczące zasobów złoża będą aktualizowane na bieżąco na podstawie wyników analiz danych zebranych z otworu poszukiwawczego oraz w oparciu o wyniki otworów rozpoznawczych.

Nowe złoże Warka zlokalizowane jest na południowy zachód od złóż Skarv i Ærfugl, w środkowej części Morza Norweskiego, około 240 km na północny zachód od wybrzeży Norwegii. Głębokość morza w tym miejscu wynosi około 400 m. Otwór poszukiwawczy, którym odkryto złoże Warka, zakończył wiercenie na głębokości 4985 m od poziomu morza. Do wiercenia wykorzystano platformę wiertniczą Leiv Eiriksson.

Potwierdzenie obecności gazu w prospekcie Warka jest kolejnym w ostatnim czasie sukcesem PGNiG Upstream Norway. W 2019 roku na koncesji PL838 spółka odkryła złoże gazu ziemnego i ropy naftowej o nazwie Shrek, które jest obecnie przygotowywane do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury produkcyjnej Skarv.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy