PGNiG Upstream Norway w nowej roli

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 04.01.2019
Informacja producenta

 
PGNiG Upstream Norway AS wykonało szczegółowe zdjęcie sejsmiczne 2D, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na prospekcie poszukiwawczym Shrek na koncesji PL838. Będzie to pierwszy otwór, jaki Grupa PGNiG zrealizuje jako operator na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

PGNiG wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na prospekcie Shrek w nowej roli jako operator koncesji na Morzu Norweskim. Jest to istotne z punktu widzenia naszej strategii dywersyfikacji, która zakłada znaczące zwiększenie własnego wydobycia gazu w tym rejonie.

Głównym celem prac sejsmicznych (tzw. site survey) było szczegółowe rozpoznanie profilu geologicznego obszaru planowanego wiercenia. Analiza zebranych danych pozwoli zminimalizować ryzyko nawiercenia soczewkowych akumulacji gazu (shallow gas) lub solanki oraz polodowcowych głazów narzutowych, które mogą stanowić poważne utrudnienia podczas wiercenia. Spółka planuje wykonanie odwiertu w drugiej połowie 2019 r.

Centrala PGNiG w Warszawiefot. CNG-LNG.plSiedziba centrali PGNiG w Warszawie

Uzupełnieniem zdjęcia było badanie powierzchni dna wykonane za pomocą zdalnie sterowanego robota podwodnego. Jego zdaniem było ustalenie występowania ekosystemów wrażliwych na wpływ prac wiertniczych, a także wykrycie niewybuchów, wraków i innych potencjalnych przeszkód.

Głównym wyzwaniem przy realizacji zdjęć sejsmicznych na morzu jest pogoda. Badania te nie mogą być prowadzone przy falach przekraczających 2,5 metra, ponieważ uzyskane wyniki nie są w wystarczającym stopniu dokładne. Mimo, że jesień na Morzu Norweskim to okres silnych wiatrów, PGNiG Upstream Norway skutecznie wykorzystało okresy sprzyjającej pogody, dzięki czemu prace zostały ukończone w krótszym niż przewidywano czasie i poniżej zakładanych kosztów.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

PGNiG Upstream Norway ma 40% udziałów w koncesji PL838, a jego partnerami są Aker BPDEA Norge (po 30% udziałów). Spółka pełni rolę operatora na jeszcze jednej koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W sumie PGNiG posiada w tym rejonie udziały w 21 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Zgodnie ze Strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m³ rocznie po 2022 roku. Wielkość udokumentowanych zasobów wydobywalnych PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to 83 mln BOE (stan na 1 stycznia 2018 roku).


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy