PGNiG Obrót Detaliczny: wzrost sprzedaży CNG i LNG

PGNiG Obrót Detaliczny
źródło: PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 02.02.2021
Informacja producenta

 
Gaz ziemny w formie sprężonej (CNG) i skroplonej (LNG) zyskuje coraz większą popularność w Polsce. W 2020 roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny zanotowała wzrost sprzedaży CNG o ponad 30 proc., podpisała największy kontrakt na dostawy LNG dla odbiorcy przemysłowego oraz rozszerzyła ofertę bunkrowania LNG statków o kolejne polskie porty.

 
REKLAMA

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Aktywnie promujemy wszechstronne możliwości wykorzystania gazu ziemnego. Szczególnie cieszy nas to, że znajduje on coraz szersze zastosowanie w segmencie transportu publicznego. Wykorzystanie gazu w tym obszarze umożliwia szybką redukcję szkodliwych emisji, przekłada się na poprawę jakości powietrza w Polsce przy jednoczesnym obniżeniu kosztów użytkowania floty.

W segmencie autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi prawie co drugi sprzedawany w Polsce w 2020 roku pojazd był napędzany gazem CNG. W ciągu roku na ulice polskich miast wyjechało 165 autobusów gazowych. To oznacza, że ich łączna liczba wynosi obecnie blisko 800 w skali całego kraju. W ostatnich latach na wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie publicznym postawiły m.in. Warszawa, Rzeszów, Tarnów, Tychy czy Bielsko-Biała.

Henryk Mucha

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Ekologiczne i konkurencyjne w cenie paliwo CNG to aktualnie najbardziej optymalna oferta dla transportu miejskiego w Polsce, zwłaszcza gdy przewoźnicy obserwują spadek dochodów głównie w związku z pandemią – podkreśla. Inwestycja w pojazdy napędzane gazem to stabilność kosztowa w całym okresie użytkowania.

Rosnąca liczba pojazdów gazowych przełożyła się na wzrost sprzedaży CNG na stacjach PGNiG Obrót Detaliczny o 31% w 2020 roku. Równocześnie spółka PGNiG Obrót Detaliczny zanotowała około 65-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży tego paliwa w stosunku do roku 2016.

Aby rynek paliw gazowych w Polsce mógł się rozwijać, niezbędna jest konsekwentna rozbudowa infrastruktury. W tym momencie PGNiG Obrót Detaliczny dysponuje 17 stacjami tankowania CNG. GK PGNiG chce powiększać sieć stacji tankowania w najbliższych latach, a plany na 2021 rok zakładają inwestycje w 23 nowe stacje.

LNG dla przemysłu

PGNiG Obrót Detaliczny aktywnie rozwija również segment sprzedaży LNG. Pod koniec 2020 roku spółka uruchomiła stację regazyfikacji przy zakładzie LG Electronics w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia. PGNiG Obrót Detaliczny na mocy umowy z LG przez 5 lat dostarczy do tej instalacji blisko 19 tysięcy ton LNG.

Marcin Szczudło

Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar CNG/LNG

Umowa z LG to największy w historii Polski kontrakt na dostawy LNG dla przemysłu, który jest efektem naszej wysokiej skuteczności sprzedażowej. Wolumen dostaw jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku naszej poprzedniej największej umowy. Między innymi dzięki niemu w 2020 roku zwiększyliśmy sprzedaż skroplonego gazu ziemnego o 18%.

LNG dla transportu i bunkrowanie statków

Popularność LNG rośnie nie tylko w przemyśle, ale również w transporcie ciężkim. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykorzystanie ciężarówek gazowych w swojej flocie ze względu na korzyści ekonomiczne, wynikające między innymi z atrakcyjnej ceny paliwa.

Marcin Szczudło

Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedzialny za obszar CNG/LNG

Obserwujemy wzmożone zainteresowanie paliwem LNG w segmencie dalekobieżnego transportu kołowego. Polskie firmy transportowe to znacząca siła w skali Europy, dlatego cieszy nas fakt, że odważnie stawiają na skroplony gaz ziemny, który gwarantuje konkretne korzyści ekologiczne. Ponadto rozwijamy komercyjną ofertę bunkrowania LNG statków, którą uruchomiliśmy w 2019 roku.

W 2020 roku PGNiG Obrót Detaliczny zostało dopuszczone do prowadzenia operacji bunkrowania w portach podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. To oznacza, że do portów w Gdańsku i Gdyni dołączyły aż 3 nowe porty – w Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Na początku listopada odbyło się pierwsze bunkrowanie LNG statku w porcie w Szczecinie. Dotychczas Spółka zrealizowała bunkrowania dla 12 różnych statków, co plasuje ją na pozycji jednego z najbardziej doświadczonych podmiotów w tej części Europy.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy