Nowy zarząd Polskiego LNG

GAZ-SYSTEM
źródło: Polskie LNG
Dodany: 01.08.2017
Informacja producenta

 
Rada Nadzorcza Polskiego LNG powołała nowy zarząd spółki. Od 1 sierpnia 2017 roku Marek Drac-Tatoń będzie pełnił funkcję prezesa zarządu, a Bartłomiej Słoma będzie wiceprezesem.

 

Po rezygnacji Jan Chadama z funkcji Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG od 1 czerwca 2017 r. do czasowego wykonywania jego czynności została delegowana Przewodnicząca Rady Nadzorczej Izabella Łyś-Gorzkowska.

W wyniku ogłoszonego przez Radę Nadzorczą Spółki Polskie LNG postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono nowe władze spółki. Od 1 sierpnia 2017 roku prezesem zarządu jest Marek Drac-Tatoń, a Bartłomiej Słoma wiceprezesem.

Logo firmy Polskie LNGfot. Polskie LNGZadaniem spółki Polskie LNG S.A. jest eksploatacja Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

Nowy Prezes Zarządu Polskiego LNG Marek Drac-Tatoń ma tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Pełnił funkcję prezesa zarządu Nafty Polskiej i Polskiej Korporacji Inwestycyjnej. Brał udział w pracach rad nadzorczych m.in. Zakładów Azotowych Tarnów i Zakładów Chemicznych Wiskord jako przewodniczący rady oraz PKN Orlen i Zakładów Chemicznych Police.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie konsultingowej Ernst & Young i Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń. Był odpowiedzialny za doradztwo finansowe oraz badanie sprawozdań finansowych w Kancelarii Biegłych Rewidentów.

Wiceprezes Zarządu Polskiego LNG Bartłomiej Słoma jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach z sektora energetycznego: Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków oraz Siarkopol Gdańsk, w którym był prezesem zarządu.

W latach 2006–2007 pracował w Zespole ds. Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. W GAZ-SYSTEM pełni funkcję zastępcy dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie