Moody’s podniósł rating PGNiG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 28.06.2019
Informacja producenta

 
Moody’s podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną. Agencja ratingowa uzasadniła swoją decyzję silną kondycją finansową PGNiG, którą Spółka będzie w stanie utrzymać przy realizacji znaczącego programu inwestycyjnego oraz spadających cen gazu.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Rozwój własnego wydobycia i zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz poprzez dywersyfikację kierunków dostaw i dostawców to filary strategii Spółki. Jest ona dobrze oceniana przez niezależne instytucje finansowe, czego dowodem jest podniesienie ratingu PGNiG do Baa2 przez Moody’s.

Jak podkreślił Moody’s, PGNiG posiada bardzo wysoką elastyczność finansową, która wynika z niewielkiego poziomu zadłużenia w stosunku do generowanych przepływów pieniężnych. Pozwoli to spółce sfinansować inwestycje w segmencie Poszukiwania i Wydobycia oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucji gazu. Agencja przewiduje, że wynik finansowy PGNiG może być pod presją wysokich kosztów pozyskania gazu w ramach kontraktu jamalskiego, a zarazem niskich rynkowych cen tego paliwa, które mogą ograniczyć przychody segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie. Niezależnie od tego, zdaniem Agencji, kondycja finansowa PGNiG jest na tyle dobra, by podnieść rating z Baa3 do Baa2.

Michał Pietrzyk

Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Finansowych

Podwyższenie ratingu jest potwierdzeniem, że ocena kredytowa oraz możliwości finansowe są odpowiednie dla realizacji ambitnego programu inwestycyjnego przy utrzymaniu stabilności finansowej. Obok pozyskania kredytu konsorcjalnego na kwotę 10 mld zł, podwyższenie ratingu jest kolejnym dowodem na to, że nasze podejście do zarządzania PGNiG jest dobrze odbierane przez rynek finansowy.

Moody’s zaznaczył, że wyższej ocenie sprzyjają również czynniki pozafinansowe: silna pozycja GK PGNiG na krajowym rynku gazu, rozwój portfela własnych zasobów węglowodorów oraz działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu. Jak wskazuje agencja, te ostatnie działania cieszą się poparciem polskiego rządu, który jest większościowym właścicielem PGNiG.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy