Premier o kontraktach na dostawy LNG z USA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Dodany: 18.10.2018

 
"Umowy na dostawy gazu z zewnątrz oraz na jego wydobycie w Polsce, połączone z rozszerzeniem sieci gazowej to wielki program polskiej energetyki" – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas ogłoszenia kontraktów na zakup gazu ze Stanów Zjednoczonych

 
REKLAMA

Mateusz Morawiecki

prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Przystąpiliśmy do zdecydowanych działań mających na celu pozyskanie gazu z różnych stron świata, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych oraz Norwegii. W tym celu tworzymy połączenia gazowe między innymi tzw. Gazociąg Bałtycki oraz powiększamy zdolności przyjmowania gazu przez terminal w Świnoujściu. Pokazujemy, że poprzez wydobycie, dywersyfikację źródeł dostaw oraz tworzenie nowych sieci gazyfikujących kraj program energetyczny naszego rządu jest wiarygodny.

Premier zwrócił uwagę, że bardzo ważnym elementem rozwoju polskiej energetyki jest także zwiększenie wydobycia gazu w Polsce, "dlatego przystąpiliśmy do tak szeroko zakrojonego programu badań zasobów wydobywalnych".

Mateusz Morawiecki

prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Program energetyczny będzie dotyczył wszystkich województw i doprowadzi do zwiększenia możliwości dystrybucji gazu do większości gmin, które dzisiaj nie są jeszcze zgazyfikowane.

Pierwsze długoterminowe kontrakty w Europie Środkowej na dostawę skroplonego gazu ziemnego z USA podpisano pomiędzy PGNiG oraz Venture Global LNG.

Kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), co po regazyfikacji daje ok. 2,7 mld m³ gazu ziemnego, a to w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy