Grupa Kapitałowa PGNiG zmieni strukturę

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 13.10.2021
Informacja producenta

 
Rozpoczęcie procesu optymalizacji działalności operacyjnej związane jest m.in. z wymogami transformacji energetycznej. Zmiany mają poprawić efektywność procesów zarządczych, uporządkować strukturę organizacyjną, zredukować koszty operacyjne i ryzyko gospodarcze. PGNiG korzysta w tym zakresie z doświadczeń wiodących przedsiębiorstw z branży oil & gas.

 

Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Reorganizacja GK PGNiG podyktowana jest zmianami w otoczeniu rynkowym
i regulacyjnym, w szczególności w zakresie wymagań środowiskowych. Pozwoli na maksymalizację efektywności operacyjnej i finansowej Grupy oraz osiągnięcie strategicznych celów w zakresie optymalizacji modelu biznesowego PGNiG.

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Planowane przekształcenia organizacyjno-majątkowe mają na celu utworzenie modelu bazującego na strukturze holdingowej, który jest zgodny z wiodącymi praktykami w branży energetyczno-paliwowej. Taką strukturę mają światowi liderzy w sektorze oil & gas. Nowa struktura pozwoli nam przede wszystkim na zapewnienie spójności z wymogami zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, zapewnienie odpowiedniej rentowności operacyjnej w świetle nasilającej się presji konkurencyjnej, a także na lepsze zarządzanie ryzykiem działalności operacyjnej związanym ze zmiennością cen gazu ziemnego.

Proces reorganizacji będzie kilkuetapowy. Pierwszym krokiem będzie wyodrębnienie z PGNiG SA działalności operacyjnej związanej z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów, obrotem hurtowym i magazynowaniem gazu oraz wniesienie aktywów związanych z wyżej wymienioną działalnością w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej. W kolejnym kroku ta spółka celowa przejmie także od PGNiG SA udziały w wybranych spółkach segmentowych należących do GK PGNiG. Po reorganizacji spółka PGNiG SA stanie się centrum korporacyjnym, które będzie odpowiadało za kluczowe funkcje zarządczo-nadzorcze i planistyczne, a odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii segmentowych oraz za projekty inwestycyjne przejmą spółki segmentowe.

Prezes PGNiG zaznaczył, że reorganizacja nie oznacza redukcji poziomu zatrudnienia. – Obecna kadra pracownicza jest ogromną wartością dla naszej firmy, a optymalizacji kosztowej będziemy szukać w innych obszarach niż zatrudnienie – wyjaśnił Paweł Majewski.

Dostosowanie GK PGNiG do struktury holdingowej zwiększy potencjał PGNiG do osiągnięcia synergii operacyjnych w kluczowych segmentach działalności oraz umożliwi poprawę tempa i efektywności procesu transformacji energetycznej.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie