Blisko 20% importu gazu to dostawy LNG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 03.10.2018
Informacja producenta

 
Na podstawie potwierdzonych danych sprawozdawczych PGNiG informuje, że w strukturze importu firmy w okresie styczeń-sierpień 2018 r. udział gazu LNG wyniósł blisko 20%, a udział gazu z Rosji około 74%.

 
REKLAMA

W okresie styczeń-sierpień 2018 roku PGNiG sprowadziło blisko 64% więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie roku 2017 i około 7% więcej gazu z Rosji.

Jednocześnie Spółka zaznacza, że wahające się corocznie i kwartalnie ilości importowanego gazu z Rosji nie są skutkiem jakichkolwiek zmian w długoterminowym kontrakcie importowym. Ilości te są zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli "take or pay", ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych wiele lat temu w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 r.

Oprócz wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje coraz więcej gazu z coraz większej liczby państw (Katar, USA, Norwegia). Import gazu rośnie w odpowiedzi na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku. Konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m³ w 2015 roku  do 17 mld m³ w roku 2017. Jest to najbardziej dynamiczny wzrost w historii polskiego rynku, ale także jeden z najwyższych wzrostów w Europie.

PGNiG kontynuuje wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu do Polski i przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem Baltic Pipe  przez Morze Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 roku. Ponadto, w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, PGNiG będzie dysponował  od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA (około 5,5 mld m³ po regazyfikacji).


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy