PGNiG partnerem Fundacji Startup Hub Poland

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 15.02.2019
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Startup Hub Poland połączyły siły w celu transferu nad Wisłę innowacyjnych pomysłów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. Powstałe w ten sposób startupy technologiczne otrzymają granty od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecna runda rekrutacyjna kończy się 28 lutego 2019 r.

 
REKLAMA

Program Poland Prize

W ramach rządowego programu Poland Prize do końca 2019 roku Fundacja Startup Hub Poland chce zbudować 24 zespoły startupowe, które pracować będą w Polsce nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). Wsparcie Fundacji, partnera rządowego i PGNiG pozwoli młodym przedsiębiorcom zdobyć wiedzę oraz narzędzia niezbędne do rozwinięcia działalności w naszym kraju.

Startup Hub Poland

Fundacja Startup Hub Poland odpowiada za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego. Fundacja jest jedną z sześciu organizacji wybranych przez PARP, która może rozdysponować grant o wartości prawie 5 mln zł. W ramach Poland Prize Startup Hub przyciąga zespoły naukowców testujące rozwiązania z zakresu energetyki i ICT, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane, a także istniejące startupy, które realizują już innowacyjne projekty za granicą, ale chciałyby je rozwijać także u nas.

PGNiG jest strategicznym partnerem projektu.

Łukasz Kroplewski

wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju

Angażując się we współpracę z tak uznanym w środowisku startupowym partnerem jak Startup Hub Poland przy projekcie Poland Prize, chcemy znaleźć efektywne rozwiązania odpowiadające na wyzwania technologiczne Grupy Kapitałowej PGNiG. To kolejny obszar, w którym otwieramy się na bliską współpracę ze startupami – po uruchomieniu własnego inkubatora InnVento oraz zaangażowaniu w program akceleracyjny w ramach rządowego programu ScaleUp. Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz możliwości, jakie daje InnVento, chcielibyśmy zresztą wykorzystać przy działaniach związanych z realizacją Poland Prize. Mam tu na myśli ofertę wsparcia ze strony naszych ekspertów, dostęp do części infrastruktury w celach pilotażowych czy korzystanie z przestrzeni naszego centrum startupowego.

Najlepsze zagraniczne projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) z środków publicznych. Dofinansowanie to jednak tylko otwarcie drogi do sukcesu. Na etapie akceleracji startupy zakwalifikowane do Poland Prize zyskają możliwość współpracy z partnerami korporacyjnymi. Wybrane będą mogły przeprowadzić pilotażowe wdrożenia w spółkach z Grupy Kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce.

Maciej Sadowski

prezes Startup Hub Poland

W pierwszym naborze przeanalizowaliśmy kilkaset projektów. Z ponad 400 zgłoszeń z 63 krajów wybraliśmy 8 najlepszych. Dzięki wsparciu dużego przemysłu pobyt autorów tych innowacyjnych projektów w Polsce pozwoli im od początku włączyć się w pracę nad wyzwaniami technologicznymi w obszarze energetyki i ICT, które zidentyfikował partner programu akceleracyjnego – PGNiG. Fundacja Startup Hub Poland już od siedmiu lat buduje wizerunek Polski jako kraju otwartego na innowacyjne rozwiązania technologiczne. I to dzięki naszemu międzynarodowemu zespołowi, zaangażowaniu liderów środowiska VC czy parterów przemysłowych, startup np. z Estonii wybiera właśnie Polskę, a nie Niemcy, Francję czy Holandię na kolejny etap swojego biznesowego rozwoju.

Maryla Wojcieszek

ekspert ds. programów akceleracyjnych z Departamentu Rozwoju Startupów PARP

Poland Prize ma szansę stać się uzupełniającym, obok ScaleUp, kanałem zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki. Od dawna realizujemy wsparcie polskich firm, czas sięgnąć po obcą myśl technologiczną i zachęcić ją do kontynuowania swojej przygody w Polsce. Poland Prize to dedykowany zagranicznym startupom, wzorowany na rozwiązaniach francuskich i chilijskich, program softlandingowy pozwalający na łatwiejsze rozpoczęcie lub przeniesienie swojej innowacyjnej działalności do Polski.

W ramach projektu Startup Hub: Poland Prize zostaną przeprowadzone 3 rundy akceleracyjne. Do każdej z nich zostanie wybranych 8 startupów, które zostaną zaproszone do Polski na około 5-miesięczną akcelerację. W ramach programu zespoły otrzymają nie tylko wsparcie finansowe, ale też opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w Business Link Astoria.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy