PGNiG SA z Systemem Zarządzania Energią

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 20.04.2020
Informacja producenta

 
PGNiG SA uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. Skutecznie stosowany SZE przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko.

 
REKLAMA

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów Spółki i środowiska naturalnego, z którego zasobów korzystamy. Mamy gwarancję, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym. Uzyskanie certyfikatu to także wyraz uznania dla pracy centrali naszej spółki oraz jej oddziałów terenowych, których pracownicy przygotowali i wdrożyli System Zarządzania Energią w całej organizacji.

W trakcie audytów certyfikujących Spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Energią (SZE) według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG SA oraz jej Oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość zademonstrowania praktycznych przypadków zastosowania i funkcjonowania udokumentowanych procedur SZE, m.in. w procesie planowania energetycznego, przeprowadzali przeglądy energetyczne, określali wskaźniki wyniku energetycznego, cele i zadania. Dzięki temu oceniono stopień wdrożenia systemu.

Uzyskanie certyfikatu dla SZE oznacza też dla PGNiG SA zwolnienie z obowiązku  przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Projekty realizowane w ramach utrzymywania SZE przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej. To dodatkowy element wypełnienia obowiązku ustawowego przez sprzedawcę gazu ziemnego i energii elektrycznej, jakim jest PGNiG SA.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy