O gazociągach na Energas 2018 w Wiśle

Krzysztof Górny
źródło: Gascontrol Polska
Dodany: 19.02.2018
Informacja producenta

 
W dniach 31 stycznia - 02 lutego 2018r. w Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle odbyła się trzecia edycja Konferencji Techniczno - Naukowej Energas 2018. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Gascontrol Polska.

 

W radzie naukowej Konferencji zasiadali Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk oraz Kierownik Zakładu Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa w Instytucie Techniki Cieplnej dr hab. inż. Wojciech Kostowski.

Konferencja Energas 2018 odbyła się pod patronatem firmy GAZ-SYSTEM, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Patronat medialny objął portal Cire.pl.

Partnerami Konferencji Energas 2018 były firmy branżowe takie jak: Anticor, Spetech, Shawcor Pipeline Products International BV Canusa-CPS/Dhatec, Arma-pol, Bright Biomethane, ZRB Janicki, Energodiagnostyka, T.D. Williamson Polska, NRI EURASIA, FASTRA. oraz Chart Ferox.

Wystawa urządzeń na konferencji Energas 2018fot. Gascontrol PolskaWystawa urządzeń na konferencji Energas 2018

W ramach Konferencji omówionych zostało pięć głównych paneli tematycznych.

  • Pierwszy z paneli związany był z alternatywnymi źródłami pozyskiwania gazu ziemnego. W panelu przedstawione zostały referaty związane z możliwością wprowadzania biometanu do systemu dystrybucji gazu ziemnego, produkcją biogazu w biogazowniach rolniczych, technologiami uzdatniania biogazu do jakości biometanu, zasadami rozliczeń w obszarze małego LNG, dostawami gazu skroplonego oraz sprężonego z wykorzystaniem mobilnych oraz stacjonarnych stacji regazyfikacji, nowoczesnymi urządzeniami w zakresie tankowania pojazdów gazem skroplonym LNG oraz z przedeksploatacyjnym wydobyciem metanu z pokładów węgla kamiennego.
  • Drugi panel tematyczny dotyczył eksploatacji i budowy gazociągów. Wygłoszone zostały referaty związane z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem na gazociągach wysokiego ciśnienia, likwidacją nieszczelności na sieciach gazowych materiałami kompozytowymi, wykorzystaniem bezzałogowych statków latających do kontroli infrastruktury przesyłowej, problematyką ochrony przeciwkorozyjnej, problematyką izolacji połączeń spawanych, technologiami bezwykopowymi w gazownictwie oraz pracami hermetycznymi w gazownictwie.
  • Trzeci panel tematyczny związany był z innowacjami w gazownictwie, zaprezentowano w nim nowości z branży armatury gazowniczej, innowacyjne rozwiązania z zakresu uszczelnień, nowoczesne rozwiązania do transportu i przechowywania rur, nowe możliwości diagnostyczne rurociągów gazowych oraz przybliżono tematykę projektu INGA - Innowacyjne Gazownictwo.
  • Czwarty panel tematyczny odbył się w formule dyskusji panelowej. Rozmowy dotyczyły dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w oparciu o źródła alternatywne (projekt Baltic Pipe, LNG, biometan, gaz z odmetanowania kopalń). W panelu dyskusyjnym brali udział przedstawiciele zarówno firm strategicznych, wykonawczych jak i przedstawiciele świata nauki. Dzięki panelowi Uczestnicy Konferencji mogli uzyskać informacje na temat kierunków rozwoju branży gazowniczej, które są wspierane poprzez plany inwestycyjne największych firm strategicznych, będących spółkami skarbu państwa.
  • Piąty, ostatni panel tematyczny, związany był z zagadnieniami energetycznego wykorzystania gazu ziemnego. W panelu tym przedstawiono referaty związane z możliwością produkcji energii elektrycznej przy procesie regazyfikacji LNG, zagospodarowaniem energii odpadowej na tłoczniach gazu ziemnego oraz z możliwością zastosowania układów ORC na tłoczniach gazu ziemnego.
Patroni i partnerzy konferencji Energas 2018fot. Gascontrol PolskaPatroni i partnerzy konferencji Energas 2018

W tym roku Konferencja zgromadziła około 90 specjalistów związanych z inżynierią gazownictwa oraz szeroko rozumianą energetyką gazową. W Energas 2018 udział brali przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Polskiej Spółki Gazownictwa, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Fiorentini Polska, Technologie NDT, Arma-pol, Broen Oil&Gas, ZRB Janicki, NRI EURASIA, Shawcor Pipeline Products International, Canusa-CPS/Dhatec, Spetech, T.D.Williamson, FASTRA, Chart Ferox, Energodiagnostyka, Anticor, Gascontrol, IDS-BUD oraz ČEPS. Wśród Uczestników Konferencji liczną grupę stanowili pracownicy oraz studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Ideę zorganizowania III Konferencji Energas 2018 przedstawił w czasie jej otwarcia członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz prezes firmy Gascontrol Polska, Marcin Przywara. Zaznaczył, iż w ostatnich latach brakowało tego typu spotkań, na które zwróciliby uwagę jednocześnie przedstawiciele uczelni technicznych, inwestorzy, projektanci, wykonawcy oraz dostawcy urządzeń. Spotkania takie umożliwiają omówienie problemów związanych z profesjonalną i bezpieczną realizacją obiektów infrastruktury gazowej w tym gazociągów wysokiego ciśnienia, przy ciągle zmieniających się warunkach oraz coraz wyższych oczekiwaniach użytkowników.

Oprócz wysłuchania referatów uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z ekspozycjami firm krajowych i zagranicznych a także podzielić się uwagami i doświadczeniami podczas dyskusji toczonych zarówno na sali obrad jak i w kuluarach.

Podobnie jak w latach poprzednich dla Uczestników Konferencji przewidziano możliwość zwiedzenia odrestaurowanych wnętrz Narodowego Zespołu Zabytkowego - historycznej Rezydencji Prezydentów RP - Zameczku w Wiśle.

O potrzebie takich spotkań, związanych z tematyką inżynierii gazownictwa oraz energetyki gazowej, zrzeszających jednocześnie naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz dostawców urządzeń, świadczyć może, jakże dla nas miła, zgłaszana przez wielu Uczestników chęć przyjazdu za rok na kolejną edycję Konferencji Energas.


Good Przydatny artykuł (7)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie