Nowa strategia rozwoju spółki Novatek

źródło: Novatek
Dodany: 06.02.2018
Informacja producenta

 
Novatek PAO przedstawił długofalową strategię, której kluczowym punktem jest wejście na globalny rynek LNG. Na lata 2018-2030 spółka zaplanowała poszerzenie bazy zasobów, dalszy rozwój technologii oraz zwiększenie wartości.

 
REKLAMA

Warto wiedzieć

Novatek PAO – największy, niezależny producent gazu w Rosji, który zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów.

Poprzednia strategia, ogłoszona w 2011 roku, została w pełni zrealizowana i Novatek jest obecnie gotowy na nowe wyzwania dopasowane do potrzeb rynku. Konsekwencją zachodzących zmian jest nowy znak graficznej identyfikacji wizualnej firmy.

Obecnie największym światowym eksporterem LNG jest Katar, który w 2016 roku dostarczył prawie 77 mln ton skroplonego gazu ziemnego, co stanowi około jednej trzeciej światowej podaży – według raportu International Gas Union. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Novatek będzie w stanie osiągnąć poziom Kataru po uruchomieniu dwóch projektów: Jamał LNGArctic LNG-2. Przy czym warto podkreślić, iż fabryka na Półwyspie Jamalskim rozpoczęła już produkcję skroplonego gazu ziemnego. Docelowo łączna roczna wydajność tego przedsięwzięcia wyniesie 16,5 mln ton gazu, a koszt inwestycji to 27 mld USD.

Kompleks frakcjonowania i obróbki kondensatu gazowego Novatek w porcie Ust-Ługafot. NovatekKompleks frakcjonowania i obróbki kondensatu gazowego Novatek w porcie Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim nad Morzem Bałtyckim

Nowy rozdział w historii spółki Novatek ma odzwierciedlenie w zmienionym logotypie, w którym wykorzystano 3 kolory: jasnoniebieski – symbolizujący ekologiczny gaz, ciemnoniebieski – obrazujący chłodne arktyczne warunki w jakich jest on wydobywany oraz czerwony – nawiązujący do jego wykorzystania jako źródła ciepła. Zastosowana forma i kształt logo doskonale pokazują właściwości lotnego i ciekłego stanu, w jakim występuje metan oferowany obecnie przez firmę Novatek.

Rebrandingowi została poddana również topografia znaku poprzez jego bardziej wyraźny zarys, dzięki czemu napis zyskał współczesną perspektywę i ponadczasowy wymiar. Logotypy używane przez spółki zależne zawierają dodatkowe rozróżnienie, unikalne dla poszczególnych oddziałów, u nas jest to słowo Polska. Zlokalizowana w Krakowie spółka córka od siedmiu już lat sprzedaje gaz płynny i zajmuje znaczącą pozycję na rynku LPG. Teraz firma Novatek Polska stanie się także ważnym ogniwem w realizacji globalnej strategii rozwoju LNG, zatem nasi krajowi odbiorcy również będą mogli poznać zalety tej nowej technologii.

Warto wiedzieć

Novatek Polska ma nowoczesny Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Novatek Południe niedaleko Kielc i współpracuje z innymi terminalami na terenie kraju. Firma oferuje autogaz, obsługuje bezpośrednio sieciowe stacje paliw oraz sprzedaje LPG oraz skroplony gaz ziemny (LNG) do celów grzewczych i technologicznych, a także gaz w butlach.

Novatek to dynamiczna spółka, bardzo szybko reagującą na zmieniające się potrzeby rynku, co widać w obecnym intensywnym rozwoju w segmencie skroplonego gazu ziemnego. Warto przypomnieć, że na świecie wśród spółek giełdowych Novatek PAO zajmuje 3. miejsce pod względem potwierdzonych rezerw gazu oraz 8. w jego wydobyciu.

Obecnie dzięki nieograniczonym możliwościom jakie daje technologia LNG staje się ważnym graczem na międzynarodowym rynku gazu. Patrząc na dotychczasowy rozwój firmy oraz zaawansowane działania w obszarze LNG, Novatek już w niedalekiej przyszłości zajmie wiodącą pozycję w rankingach dotyczących światowego rynku skroplonego gazu ziemnego.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy