Gazprom narusza warunki kontraktu jamalskiego

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 24.04.2020
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo informuje, że Gazprom nie podporządkował się postanowieniom wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie z powództwa PGNiG.

 
REKLAMA

Wyrok ogłoszony 30 marca 2020 roku zmienił formułę cenową służącą do ustalania ceny dostaw w kontrakcie jamalskim. Mimo to Gazprom nie respektuje wyroku wydanego w wyniku wieloletniego arbitrażu i nadal wystawia faktury w oparciu o nieaktualną formułę cenową.

PGNiG zwróciło się do dostawcy o korektę wystawionych w ostatnich tygodniach faktur wskazując, że wyrok Trybunału jest ostateczny i wiążący dla stron. PGNiG uznaje brak reakcji ze strony kontrahenta za celowe niestosowanie się do wyroku Trybunału. Stanowi to rażące naruszenie warunków kontraktu jamalskiego, ponieważ w momencie ogłoszenia wyroku Trybunału Arbitrażowego nowa formuła cenowa stała się automatycznie częścią tego kontraktu.

Jednocześnie PGNiG informuje, że w pełni respektuje wyrok Trybunału Arbitrażowego i jego konsekwencje i dokonuje terminowych płatności za dostarczany gaz w wartościach wynikających z nowych warunków cenowych.

PGNiG podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu pełnej realizacji wyroku arbitrażowego, w tym odzyskania nadpłaty za dostawy gazu w kontrakcie jamalskim realizowane od listopada 2014 roku. W ocenie PGNiG, postępowanie Gazpromu polegające na nierespektowaniu wyroku Trybunału Arbitrażowego, może nosić znamiona kontynuacji nadużywania pozycji dominującej. Przypomnieć należy w tym kontekście, że antykonkurencyjne praktyki Gazpromu były w ostatnich latach przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską, w którym PGNiG wskazywało m.in. na monopolistyczne praktyki cenowe. PGNiG rozważa możliwość zawiadomienia Komisji o antykonkurencyjnych praktykach Gazpromu związanych z niewykonywaniem postanowień wyroku arbitrażowego.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy