Będzie terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 23.09.2020
Informacja producenta

 
Przedstawiciele GAZ-SYSTEM, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

 

Dokument określa rolę każdej ze stron przy budowie pływającego terminalu LNG typu FSRU. List intencyjny stanowi podstawę do zawarcia odrębnego porozumienia, które określi dokładne zasady współpracy i jej zakres pomiędzy wszystkimi stronami.

O pływającym terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

Jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to statek, który  posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu LNG (ang. Liquid Natural Gas).

Po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiejfot. GAZ-SYSTEMPo podpisaniu listu intencyjnego w sprawie współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej

Aktualnie GAZ SYSTEM prowadzi proces badania zapotrzebowania na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, który pozwoli określić parametry biznesowe dla projektu FSRU. Na obecnym etapie GAZ-SYSTEM założył postawienie w Zatoce Gdańskiej jednostki o przepustowości 4,5 mld m³ rocznie. Budowa Terminalu FSRU jako nowego punktu wejścia do krajowego systemu przesyłowego jest odpowiedzią na rosnące krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny. Inwestycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Umiejscowienie jednostki FSRU w Zatoce Gdańskiej zwiększy znaczenie gospodarcze tej części wybrzeża Polski.

Budowa Terminalu LNG (FSRU) została wpisana w 2020 r. na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest - PCI) w sektorze energetycznym. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie