07.01.2013

Dofinansowanie zakupu autobusów CNG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) działający jako krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu priorytetowego pod nazwą „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Cześć 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski”.
REKLAMA
Autobus hybrydowy Tata Hispano Habit CNG Hybridfot. Tata HispanoTata Hispano Habit CNG Hybrid

Mówiąc wprost Fundusz przeznaczy 80 mln zł (32 mln w 2014 r. i 48 mln w 2015 r.) na inwestycje związane z rozbudową komunikacji miejskiej w polskich miastach oraz inwestycje mające na celu poprawienie warunków przemieszczania się w aglomeracjach, innymi niż samochody osobowe, środkami transportu. Są to działania umożliwiające realizację celu programu GAZELA jakim jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (docelowo o 828 t rocznie) poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

W ramach działań związanych rozbudową komunikacji publicznej i związanej z nią infrastruktury przewidziano możliwość finansowania nawet do 100 % inwestycji związanych z :

 • zakupem nowych hybrydowych autobusów zasilanych CNG,
 • szkoleniem kierowców z obsługi nowego, niskoemisyjnego taboru,
 • modernizacją lub budową stacji obsługi, tankowania pojazdów transportu zbiorowego zasilanego CNG.
 • modernizacją lub budową buspasów,
 • modernizacją lub budową parkingów „Parkuj i Jedź”,
 • modernizacją lub budową tras rowerowych,
 • wdrażaniem systemów zarządzania transportem miejskim,
 • wdrożeniem systemu roweru miejskiego.

Inwestycje dotyczące infrastruktury (budowy stacji CNG) będą dopuszczane tylko w połączeniu z zakupem taboru.

Warunkiem objęcia inwestycji dofinansowaniem jest jej wartość, która nie może być niższa niż 8 mln zł. Jeśli jednak zmniejszenie kosztów przedsięwzięcia nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych nie skutkuje to odmową dofinansowania.

. Wnioski będą składane w dwóch etapach. W pierwszym składane są wnioski wstępne z załącznikami i podlegają ocenie pod kątem formalnym. Wnioskodawcy, których wnioski wstępne będą zaopiniowane pozytywnie, aby ubiegać się o dofinansowanie, będą zobligowani do złożenia pełnego wniosku wraz z załącznikami w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku wstępnego.. Wnioski wstępn…
 

Sprawdź! Zapraszamy na nasz kanał na Twitterze

Dalsza część artykułu na następnej stronie. Zachęcam do przeczytania.
Pozostało: 50%Newsletter


 • 7 tys. czytelników
 • Auta na CNG i LNG
 • Testy i relacje wideo
 • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejcng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.