Wydarzenia

Nadchodzące
Zakończone

Styczeń 2017

European Gas Conference

23 - 25 stycznia Pn - Śr start: 9:00 adres www
 • Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel
  ul. Ungargasse 60

Tematyka:

 • LNG w zmieniającej się strukturze podaży gazu ziemnego
 • Dotychczasowe i nowe kierunki dostaw gazu dla Europy
 • Rosja - długoletni i wiarygodny partner Europy
 • Nowe projekty gazowe korytarza południowego

Luty 2017

CEEGC Central&Eastern European Gas Conference

15 - 16 lutego Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Sheraton Zagreb Hotel
  ul. Kneza Borne 2

Tematyka:

 • Gaz ziemny-bezpieczeństwo dostaw
 • Potencjalne dostawy gazu z Iranu, Azerbejdżanu i Ameryki Północnej
 • Infrastruktura gazowa
 • Europa Środkowo-Wschodnia - rynek gazu

Marzec 2017

LNG dla transportu i przemysłu

07 marca Wtorek start: 11:00 adres www
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  ul. Armii Krajowej 119

Tematyka:

 • Oficjalne zaprzysiężenie Polskiej Platformy LNG
 • Nowe technologie i zastosowanie LNG dla pojazdów
 • Samochody ciężarowe i silniki LNG - najnowsze osiągnięcia i perspektywy na przyszłość
 • LNG - instalacje dla przemysłu

Kongres LNG w Rosji

patronat
cng-lng.pl
15 - 17 marca Śr - Pt start: 9:00 adres www

cng-lng.pl partner medialny

Tematyka:

 • Rynek LNG w Rosji

Argus Latin America LNG Summit 2017

15 - 17 marca Śr - Pt start: 13:00 adres www
 • Hotel Windsor Atlantica
  ul. Avenida Atlântica, 1020, Copacabana

Tematyka:

 • Rynek LNG w Ameryce Łacińskiej

NGV Global 2017

20 - 23 marca Pn - Cz start: 9:00 adres www
 • Ahoy Rotterdam
  ul. Ahoyweg 10

Tematyka:

 • Gaz ziemny (CNG, LNG lub RNG - biometan) w zastosowaniach transportowych
 • Transport drogowy
 • Transport wodny (śródlądowy)
 • Transport morski
 • Bunkrowanie statków
 • Stacje LNG, CNG i RNG

Gaz dla Polski 2017

patronat
cng-lng.pl
30 marca Czwartek start: 9:00 adres www
 • Hotel Westin
  al. Jana Pawła II 21

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Brama Północna kontra Nord Stream 2, OPAL i EUGAL
 • Strategia i bezpieczeństwo energetyczne Polski wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Polityka energetyczna UE a interesy Polski - kurs kolizyjny czy szansa na nowe otwarcie
 • Stan prac nad realizacją projektów dywersyfikacyjnych (Brama Północna; rozbudowa terminalu LNG)
 • Strategia rozwoju PGNiG S.A. na rynku krajowym i regionalnym wobec wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Regionalna integracja systemów przesyłowych w regionie Trójmorza
 • Gazociąg Jamalski - znaczenie dzisiaj i perspektywy na przyszłość
 • Rozwój giełdowego i pozagiełdowego (OTC) rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej
 • Transgraniczny handel gazem i uwarunkowania importu gazu do Polski
 • Oferty Dual Fuel i Multi-Utility na krajowym i regionalnym rynku gazu i energii elektrycznej
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek

Targi Techniki Motoryzacyjnej 2017

31 marca -
03 kwietnia
Pt - Pn start: 9:00 adres www
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedne z największych w Polsce targów prezentujących pełne spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem technicznego zaplecza motoryzacji

Kwiecień 2017

Gastech

04 - 07 kwietnia Wt - Pt start: 9:00 adres www
 • Makuhari Messe
  ul. 2-1, Nakase

Tematyka:

 • największa na świecie wystawa światowego przemysłu gazowego oraz powiązanych z nim sektorów przemysłu poruszająca kluczowe potrzeby biznesowe na międzynarodowym rynku gazu

Altfuels Mexico 2017

04 - 07 kwietnia Wt - Pt start: 8:00 adres www
 • World Trade Center Mexico
  ul. Montecito 38

Tematyka:

 • Największe firmy z branży CNG, LNG, biogazu i biometanu
 • Rozwiązania bi-fuel, dual-fuel
 • Produkcja energii elektrycznej i wodoru
 • Samochody osobowe i użytkowe, autobusy, pojazdy transportu publicznego, transport morski i kolejowy
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Wydobycie gazu łupkowego
 • Rozwój różnego rodzaju paliw alternatywnych
 • Prezentacje nowych, zrównoważonych technologii w sektorze transportu

Motor Show Poznań 2017

06 - 09 kwietnia Cz - Nd start: 9:00 adres www
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedna z najważniejszych imprez targowych branży motoryzacyjnej

GasShow 2017

patronat
cng-lng.pl
07 - 08 kwietnia Pt - Sb start: 9:00 adres www
 • Warszawskie Centrum EXPO XXI
  ul. Prądzyńskiego 12/14

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2017 w nowej formule,
 • Strefa Autogas Motor Show i Green Vision to nowe inicjatywy będące wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku.

NAFA 2017

25 - 28 kwietnia Wt - Pt start: 8:00 adres www
 • Tampa Convention Center
  ul. 333 S Franklin St

Tematyka:

 • Jedne z najważniejszych targów flotowych, uwzględniające także floty zasilane paliwami alternatywnymi

IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2017

26 - 27 kwietnia Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Targi Kielce
  ul. Zakładowa 1

Tematyka:

 • sieci gazowe
 • urządzenia gazowe
 • stacje gazowe
 • odbiorniki gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie
 • automatyka przemysłowa dla gazownictwa
 • tłocznie gazu
 • magazyny gazu
 • bezpieczeństwo w gazownictwie
 • urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu
 • zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach
 • ochrona środowiska

Konferencja Go LNG - Building LNG competence and business partnership for the Baltic Sea Region

26 - 27 kwietnia Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • ARTIS Centrum Hotels
  ul. Totoriu g. 23

Tematyka:

 • Problematyka sektora skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach regionu Morza Bałtyckiego

Maj 2017

ACT Expo 2017

01 - 04 maja Pn - Cz start: 9:00 adres www
 • Long Beach Convention Center
  ul. 300 E Ocean Blvd

Tematyka:

 • Ponad 250 wystawców reprezentujących sektory wszystkich paliw alternatywnych (gaz ziemny, pojazdy elektryczne, hybrydowe, wodorowe, zasilane LPG i paliwami odnawialnymi)
 • Najnowsze technologie i innowacje w czystych pojazdach
 • Alternatywne pojazdy i silniki (OEM)
 • Technika tankowania i infrastruktura paliwowa

Międzynarodowa konferencja Expo GNL

10 - 11 maja Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Centrum kongresowe Mostra D'Oltremare
  ul. Via John Fitzgerald Kennedy, 54

Tematyka:

 • Zastosowanie LNG w transporcie i przemyśle

IX Europejski Kongres Gospodarczy

10 - 12 maja Śr - Pt start: 9:00 adres www
 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe
  pl. Sławika i Antalla 1

Tematyka:

 • Obrót i import gazu do Europy – system, powiązania, sprzeczności wewnątrz UE
 • Wielcy odbiorcy gazu w Europie. Charakter kontraktów i formuły cenowe. Rola giełd i zakupy spot
 • Gaz w Europie a idea unii energetycznej. Partykularyzmy i wspólne bezpieczeństwo
 • Rola wewnątrzeuropejskich powiązań infrastrukturalnych dla obrotu gazem i wzajemnej asekuracji na wypadek kryzysów. Alternatywny import (LNG, gazoporty)
 • Gazociąg do Norwegii, czyli gaz dla Polski i regionu
 • Regionalna współpraca (dotycząca importu gazu) w ramach UE – bardziej elastyczna i oparta na analizie ryzyka. LNG w regionie – czy to się opłaci?
 • Kwestia przejrzystości kontraktów gazowych pomiędzy spółkami. Kontrola zapisów znaczących dla bezpieczeństwa energetycznego UE
 • Inwestycje w gazownictwie
 • Kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz
 • Rola gazoportu i inwestycji sieciowych
 • Białe plamy na mapie dystrybucji. A może LNG?
 • Rynek gazu a kwestia bezpieczeństwa
 • Smart City - miasto inteligentne i przyjazne
 • Ciepłownictwo i kogeneracja
 • Program elektromobilności a przemysł motoryzacyjny
 • Smogowa Polska - skuteczna walka z niską emisją

XX Konferencja GAZTERM

15 - 17 maja Pn - Śr start: 7:00 adres www
 • Hotel Amber Baltic
  Promenada Gwiazd 1

Tematyka:

 • Plan gazyfikacji kraju do roku 2020
 • Rola LNG i CNG w rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego
 • Rozbudowa podziemnych magazynów gazu a rozwój rynku gazu
 • Projekty innowacyjne w polskim gazownictwie
 • Perspektywy dla paliwa gazowego w elektroenergetyce
 • Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan i perspektywy
 • Strategia wobec bałtyckich złóż węglowodorów
 • Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (zapasy obowiązkowe, rozporządzenie dywersyfikacyjne)
 • Uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje
 • Przewagi konkurencyjne modelu oferty dual fuel na rynku detalicznym
 • Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce – giełda gazu a platforma obrotu
 • Projekt hubu gazowego w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
 • Bezpieczeństwo morskich szlaków transportu LNG
 • Nowi dostawcy gazu na rynek europejski: Azerbejdżan, Iran, USA.

Forum Gas Vehicular

15 maja Poniedziałek start: 9:30 adres www
 • Palacio de Congresos de Fira de Barcelona
  ul. Av. Reina M. Cristina

Tematyka:

 • Konferencja dotycząca zastosowania paliw metanowych w transporcie drogowym

Canada LNG

16 - 18 maja Wt - Cz start: 8:00 adres www
 • Vancouver Convention Centre East
  ul. 999 Canada Pl

Tematyka:

 • Kanadyjski rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG)

LNG Conference 2017

17 - 18 maja Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Dzień 1 - Port Muga, Dzień 2 - prom pasażerski Megastar
  ul. Maardu tee 57

Tematyka:

 • LNG w rejonie Morza Bałtyckiego

Stacja Paliw 2017

patronat
cng-lng.pl
17 - 19 maja Śr - Pt start: 10:00 adres www
 • Centrum EXPO XXI
  ul. Prądzyńskiego 14

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • paliwa
 • stacje paliw
 • transport paliw
 • cysterny
 • myjnie samochodowe
 • gastronomia
 • logistyka paliw
 • usługi przystacyjne
 • stacje LPG
 • zbiorniki LPG
 • transport LPG

Regatec 2017

22 - 23 maja Pn - Wt start: 11:00 adres www
 • Hotel Parchi del Garda
  ul. Brusa 16/18

Tematyka:

 • Elektrochemiczna i termochemiczna przemiana biomasy/odpadów na biometan
 • Gazyfikacja biomasy do skojarzonej produkcji ciepła i prądu (CHP - Combined Heat and Power)
 • Uszlachetnianie biogazu i skraplanie biometanu

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym

24 maja Środa start: 9:00 adres www
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Kopcińskiego 8/12

Tematyka:

 • procesy zachodzące na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce,
 • regulacje sektora energetycznego,
 • aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.

LNG w Polsce i Europie 2017

patronat
cng-lng.pl
29 maja Poniedziałek start: 9:45 adres www
 • Hotel Westin
  al. Jana Pawła II 21

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Znaczenie terminalu LNG i infrastruktury dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Terminale LNG w Polsce i na Litwie
 • Terminal LNG w Świnoujściu: plany rozbudowy, uwarunkowania techniczne i biznesowe współpracy z terminalem
 • Terminal pływający LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej
 • Infrastruktura logistyczna LNG i rozbudowa krajowych oraz transgranicznych sieci przesyłowych
 • Terminal LNG i trading LNG w strategii rozwoju PGNiG S.A.
 • Dostawy LNG w region Bałtyku wobec trendów na globalnym rynku LNG
 • Import LNG z USA - wyzwania logistyczne, kontraktowe i prawne
 • Kontrakty długoterminowe, rynek spot, swap, determinanty ceny
 • Trading LNG na rynkach światowych
 • Przyszłość LNG w regionie
 • Finansowanie funkcjonowania terminalu LNG
 • Wyzwania regulacyjno-prawne importu i obrotu LNG w Polsce i regionie
 • Rynek "small-scale" LNG w Polsce i Europie Centralnej
 • Biznesowe zastosowanie LNG

XI kongres SMART CITY - założenia i perspektywy

30 maja Wtorek start: 9:00 adres www
 • Novotel Gdańsk Centrum
  ul. Pszenna 1

Tematyka:

 • Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
 • Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
 • Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
 • Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

Czerwiec 2017

Okrągły stół Energetyczny. Forum Ekotranspotru 2017

01 - 02 czerwca Cz - Pt start: 8:30 adres www
 • Ministerstwo Rozwoju (Sala Pod Kopułą, wejście od ulicy Wspólnej)
  pl. Trzech Krzyży 3/5

Tematyka:

 • Energetyka, bezpieczeństwo, gospodarka
 • Bezpieczeństwo energetyczne – najważniejsze problemy i wyzwania
 • Rynek gazu – infrastruktura, bezpieczeństwo, konkurencyjność
 • Efektywność energetyczna i OZE – szanse biznesowe i wyzwania klimatyczne
 • Ekotransport w Polsce – bariery i wyzwania
 • Jak zaprojektować ekosystem elektromobilności w Polsce?
 • Czy energetyka, przemysł i nauka są gotowe na strategię elektromobilności?

II Polsko-Ukraińska Konferencja Gazowa Współpraca gazowa w Europie Środkowo-Wschodniej

06 czerwca Wtorek start: 9:00 adres www
 • Ministerstwo Energii
  ul. Wspólna 6

Tematyka:

 • Niezależność gazowa Ukrainy, czyli jak Kijów zdywersyfikował dostawy
 • Brama Północna + hub gazowy = szansa na niezależność gazową regionu
 • Bezpieczeństwo gazowe regionu – czyli co po zakończeniu tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy

Energy Security in Central & Eastern Europe: New Challenges and Opportunities

07 czerwca Środa start: 8:45 adres www
 • Atlantic Council
  ul. 1030 15th St NW

Tematyka:

 • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

LNG Shipping

13 - 15 czerwca Wt - Cz start: 9:00 adres www
 • Hallam Conference Centre
  ul. 44 Hallam St

Tematyka:

 • Rynki i szlaki handlowe LNG
 • Terminale LNG na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz Chin.
 • Perspektywy rozwoju pływających terminali LNG (FSRU)
 • Nowe regulacje wpływające na rynek transportu LNG (ograniczenie emisji siarki w 2020 r., przepisy Tier III i ograniczenie emisji dwutlenku węgla dla statków)
 • Innowacje w gazowcach LNG (systemy ochrony, napęd, silniki dual fuel
 • Zagadnienie prawne i finansowe

CWC LNG Fuels Summit

13 - 15 czerwca Wt - Cz start: 9:00 adres www
 • Novotel Amsterdam City Hotel
  ul. Europaboulevard 10

Tematyka:

 • Zastosowanie LNG w przemyśle, transporcie drogowym i morskim

Konferencja LNG Blue Corridors

14 czerwca Środa start: 9:00

Tematyka:

 • Rezultaty projektu LNG Blue Corridors
 • LNG jako alternatywne paliwo przyczyniające się do dekarbonizacji transportu
 • Prezentacje producentów pojazdów, operatorów flot i stacji paliw

Konferencja roczna GIE (Gas Infrastructure Europe)

22 - 23 czerwca Cz - Pt start: 9:00
 • Hotel Intercontinental Prague
  pl. Parizska 30

Tematyka:

 • Gas Infrastructure Europe (GIE) skupia operatorów infrastruktury gazowej w Europie oraganizując corocznie jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w europejskim sektorze gazowniczym, na którym poruszane są zagadnienia związane z przesyłem i magazynowaniem gazu ziemnego oraz wykorzystaniem jego skroplonej postaci czyli LNG

Lipiec 2017

Long Term Gas Supply Contracts: Europe

06 - 07 lipca Cz - Pt start: 9:00 adres www
 • Hotel NH Collection Berlin Friedrichstrasse
  ul. Friedrichstraße 96

Tematyka:

 • Przyszłość kontraktów długoterminowych w zakupach LNG
 • Wpływ LNG na kształtowanie cen gazu w Europie
 • Wpływ ostatnich zmiany geopolitycznych na rynek gazu

Sierpień 2017

Oil & Gas East Africa 2017

16 - 18 sierpnia Śr - Pt start: 11:00 adres www
 • Mlimani Conference Centre

Tematyka:

 • Spotkanie ekspertów branży naftowo-gazowej w Afryce

Konferencja Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów

29 - 30 sierpnia Wt - Śr start: 8:30 adres www

Tematyka:

 • Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła
 • Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła
 • Paliwa alternatywne w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej
 • Aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów i ich wykorzystania
 • Rodzaje paliw alternatywnych, technologie
 • Modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami

Wrzesień 2017

NGV Rally Blue Corridor 2017: Iberia - Baltia

18 września -
05 października
Pn - Cz start: 8:00 adres www

Tematyka:

 • Organizowany przez Gazprom NGV Rally Blue Corridor 2017: Iberia - Baltia promuje zastosowanie paliw metanowych w transporcie

XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017

patronat
cng-lng.pl
20 września Środa start: 9:30 adres www
 • Hotel Novotel Airport Warszawa
  ul. 1 Sierpnia 1

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Perspektywy wspólnego rynku energii
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej?
 • Rynek detaliczny paliw w przyszłości – po szarej strefie i przed e-mobility
 • E-mobility - nowy konkurent, czy nowe szanse i nowe inwestycje?
 • Polska jako hub gazowy – gdzie jesteśmy?
 • Konkurencja na rynku gazu – palący temat
 • Inwestycje polskiej chemii
 • Chemia specjalistyczna w Polsce

Asia Pacific Gas Conference APGC 2017

27 - 29 września Śr - Pt start: 9:00 adres www
 • EXCO Daegu
  ul. 1676 Sangyeok 2(i)-dong, Buk-gu

Tematyka:

 • Konferencja poruszająca problematykę gazu ziemnego w rejonie Azji i Pacyfiku

Październik 2017

North American Gas Forum 2017

01 - 03 października Nd - Wt start: 16:00 adres www
 • Westin Georgetown
  ul. 2350 M Street N.W.

Tematyka:

 • Zagadnienia związane z amerykańskim i światowym rynkiem paliw metanowych

The 7 th St. Petersburg International Gas Forum

03 - 06 października Wt - Pt start: 9:00 adres www
 • EXPOFORUM Convention and Exhibition Centre
  ul. Peterburgskoye sh 64/1

Tematyka:

 • Globalne tendencje w branży gazowniczej i polityka państw
 • Perspektywy bezpieczeństwa i rozwoju rynku energii
 • Dzień Młodzieży: dialog pokoleń
 • Automatyzacja procesów w przemyśle naftowo-gazowym
 • Paliwo do silników gazowych, skroplony gaz ziemny (LNG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz węglowodorowy (LPG)
 • Usługi i infrastruktura: eksploatacja, bezpieczeństwo, podziemne magazyny gazu
 • System przesyłowy i zużycie gazu
 • Inwestycje i finansowanie
 • Projektowanie i rozwój w przemyśle gazowniczym

Jamaica Natural Gas Conference

04 - 06 października Śr - Pt start: 8:30 adres www
 • Jamaica Pegasus Hotel
  ul. 81 Knutsford Blvd

Tematyka:

 • Przegląd rynków międzynarodowych gazu ziemnego
 • Pozycja gazu ziemnego w miksie energetycznym Jamajki
 • Gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej
 • Opracowanie skutecznych ram prawnych dla sektora gazu ziemnego na Jamajce
 • Przepisy i normy dotyczące gazu ziemnego
 • Gaz ziemny na Jamajce - możliwość nowych inwestycji
 • Gaz ziemny jako paliwo transportowe (Inter-American Development Bank)
 • Korzyści ze stosowania gazu ziemnego
 • Uwarunkowania prawne i podatkowe
 • Poszukiwanie gazu ziemnego na Jamajce

Bezpieczeństwo surowcowe Polski - oczekiwania i możliwości

04 - 05 października Śr - Cz start: 11:00 adres www
 • Hotel Tumski
  ul. Piekarska 9

Tematyka:

 • Rewolucja surowcowa w polskim wydaniu
 • Rynek paliwowy w Polsce – perspektywy
 • Przyszłość rynku gazowego
 • Przyszłość branży w kontekście rozwoju elektromobilności

International Gas Cooperation Summit (IGCS)

09 - 11 października Pn - Śr start: 11:00 adres www

Tematyka:

 • Rynek gazu ziemnego w Afryce

VI Kongres Transportu Publicznego

patronat
cng-lng.pl
12 - 13 października Cz - Pt start: 9:00 adres www
 • Centrum Nauki Kopernik
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Alternatywne paliwa w transporcie a niska emisja w polskich miastach
 • Mobilność miejska
 • Technologie i źródła finansowania ekomobilności

Obrót gazem w dobie liberalizacji rynku

12 - 13 października Cz - Pt start: 9:30 adres www
 • Centrum Zielna
  ul. Zielna 37

Tematyka:

 • Obowiązek magazynowania zapasów gazu a ceny surowca vs bezpieczeństwo energetyczne
 • Usługa biletowa - jak uniknąć kar w przypadku braku odpowiednich magazynów?
 • Czy czeka nas deliberalizacja rynku gazu i monopolistyczne „rządy”?
 • Pomoc dla amerykańskiego partnera – czy zakup amerykańskiego gazu będzie opłacalny?
 • Tańszy gaz dla dużych odbiorców? Jakie będą konsekwencje?
 • Co czeka mniejszych przedsiębiorców? Kto utrzyma się na rynku?
 • Co przyniosą uwarunkowania dyrektywy MIFID II? Jak zareagują rynki towarowo-finansowe?
 • Czy jest nadzieja dla polskich firm? Reforma ukraińskiego rynku gazu ziemnego

Budapest LNG Summit

16 - 17 października Pn - Wt start: 9:00 adres www
 • Węgierska Akademia Nauk
  ul. Széchényi István tér 9

Tematyka:

 • Globalny rynek LNG
 • Ocena potrzeb regionalnych w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Źródła pozyskiwania LNG
 • Kontraktowanie i ceny LNG
 • Infrastruktura i wyposażenie
 • Finansowanie

Strefa Metanu na targach POL-ECO-SYSTEM 2017

17 - 19 października Wt - Cz start: 9:00 adres www
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Promocja niskoemisyjnych, alternatywnych paliw CNG i LNG w transporcie
 • Prezentacja projektów dotyczących rozwoju infrastruktury alternatywnych paliw metanowych w Polsce
 • Prezentacja alternatywnych rozwiązań dla transportu
 • Ekspozycja pojazdów zasilanych CNG i LNG i ich rozwiązań technicznych
 • Ekspozycja stacji tankowania CNG
 • Ekspozycja kompozytowych butli CNG

III KONGRES ENERGETYCZNY BEZPIECZEŃSTWO, TRANSFORMACJA, EFEKTYWNOŚĆ

18 - 19 października Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Hotel Mercure
  pl. Dominikański 1

Tematyka:

 • Najważniejsze zagadnienia w polskiej i światowej energetyce
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Polska doktryna bezpieczeństwa energetycznego
 • Najnowsze trendy w handlu energią i paliwami na rynkach światowych
 • Wdrażanie innowacji podnoszących efektywność w szeroko rozumianej energetyce

Warsztaty Bezpieczeństwa LNG

patronat
cng-lng.pl
19 października Czwartek start: 8:30
 • Hotel Chopin
  ul. Chopina 28

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG
 • Charakterystyka gazów kriogenicznych
 • Zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG
 • Rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym
 • Systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu
 • Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych
 • Zapoznanie się z cieczami kriogenicznymi
 • Zapoznanie się z sprzętem kriogenicznym
 • Pokaz specjalistyczny (swobodna regazyfikacja, gaszenie rożnymi metodami rozlewiska LNG)

LNG Solutions

24 - 25 października Wt - Śr start: 9:00 adres www
 • Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée
  ul. 13 Prom. des Anglais

Tematyka:

 • Francuski rynek LNG na tle światowego

Fuel Choices & Smart Mobility Summit

31 października -
01 listopada
Wt - Śr start: 9:00 adres www
 • Habima National Theater
  ul. Leonardo da Vinci 19

Tematyka:

 • Rynek paliw alternatywnych w Izraelu
 • Autonomiczna mobilność według przedstawicieli europejskich i światowych producentów pojazdów
 • Elektromobilność

Listopad 2017

INGAS 2017

patronat
cng-lng.pl
02 - 03 listopada Cz - Pt start: 9:00 adres www
 • Halic Congress Center
  ul. Eski Karaağaç Cad. 19

cng-lng.pl partner medialny

Tematyka:

 • Geopolityka gazu ziemnego i bezpieczeństwa dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze gazu ziemnego
 • Regulacje na rynku gazu ziemnego
 • Klimat i środowisko
 • Finansowanie w sektorze gazu ziemnego
 • Produkcja i magazynowanie (LNG i CNG)

HHP 2017 - Natural Gas for High Horsepower

06 - 09 listopada Pn - Cz start: 9:00 adres www
 • Prime Osborne Convention Center
  ul. 1000 Water St

Tematyka:

 • Gaz ziemny w transporcie morskim, kolejowym, górnictwie i energetyce jako rozwiązanie obniżające koszty i przyczyniające się do poprawy jakości powietrza

Krajowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa infrstruktury energetycznej

14 - 15 listopada Wt - Śr start: 13:00 adres www
 • Hotel Warszawianka, Centrum Kongresowe
  Jachranka 77

Tematyka:

 • Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej
 • Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie diagnostyki i monitoringu sieci gazowych
 • Znaczenie standaryzacji technicznej dla zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej
 • Plany inwestycyjne strategicznych spółek branży gazowniczej
 • Możliwości dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w energetyce

Future of Biogas Europe 2017

15 - 16 listopada Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • London Marriott Marble Arch
  ul. 134 George Street

Tematyka:

 • Europejskie prognozy dotyczące biogazowni
 • Wykorzystanie fermentacji beztlenowej w sektorze spożywczym
 • Produkcja biometanu na dużą skalę
 • Budowie nowych instalacji
 • Biometan w sektorze transportu
 • Rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie biometanu
 • Optymalizacja fermentacji beztlenowej w biogazowniac
 • Perspektywiczne rynki dla rozwoju sektora biometanu
 • Rynek biogazu w Wielkiej Brytanii
 • Potencjał biogazu w sektorze oczyszczalni ścieków

Latin America & Caribbean Gas Options

16 - 17 listopada Cz - Pt start: 9:00 adres www
 • Central Hotel Panama
  Plaza de la Independencia

Tematyka:

 • Gaz ziemny w Ameryce Łacińskiej i rejonie Karaibów

Kongres 590

16 - 17 listopada Cz - Pt start: 9:00 adres www
 • Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego - G2A Arena
  Jasionka 954

Tematyka:

 • Dążenie do fuzji użycia odnawialnych źródeł energii oraz technologii informacyjnych
 • Scenariusz dla miksu energetycznego wg mapy drogowej dla sektora energetyki 2030+
 • Rola gazu, biomasy i biometanu jako alternatywy dla sektora kogeneracji

Listopad 2017

Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju

patronat
cng-lng.pl
20 listopada Poniedziałek start: 9:00 adres www
 • Dom Technika NOT
  ul. Czackiego 3/5

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Terminal LNG w Świnoujściu - wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Wykorzystanie kriotechnologii w przetwórstwie rolno-spożywczym-wyzwania
 • Regazyfikacja LNG wraz z produkcją energii elektrycznej w czasie tego procesu
 • Efektywność energetyczna regazyfikacji LNG, kierunki, możliwości i perspektywy komercjalizacji energii chłodu

Polish LNG Conference

patronat
cng-lng.pl
22 - 23 listopada Śr - Cz start: 13:00 adres www
 • Golden Floor Tower
  ul. Chłodna 51

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • LNG jako kluczowy element polskiej polityki energetycznej
 • Infrastruktura LNG w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Rynek LNG - szanse rozwoju w Polsce i Europie
 • Dostawy i dystrybucja LNG
 • Rola LNG w tworzeniu synergii między różnymi rodzajami transportu
 • Magazynowanie, transport i zastosowanie LNG

CWC World LNG Summit & Awards Evening

28 listopada -
01 grudnia
Wt - Pt start: 9:00 adres www
 • EPIC SANA Lisboa Hotel
  ul. Av. Eng. Duarte Pacheco 15

Tematyka:

 • Światowe rynki LNG

Gas Options – North & West Africa

29 - 30 listopada Śr - Cz start: 9:00 adres www
 • Hyatt Regency Casablanca
  pl. Place des Nations Unies

Tematyka:

 • Rynek gazu ziemnego w Maroku

Powertrain options for commercial vehicles

29 listopada Środa start: 13:30 adres www
 • Autoworld Museum
  Parc du Cinquantenaire 11

Tematyka:

 • Współczesne i przyszłościowe źródła napędu pojazdów użytkowych
 • Najważniejsze kryteria dla operatorów transportu przy podejmowaniu decyzji o zakupie pojazdów
 • Przegląd dostępnych w pojazdach użytkowych technologii napędowych - alternatywnych i konwencjonalnych
 • Najlepsze opcje napędu dla transportu długodystansowego, regionalnego i miejskiego (dystrybucja i transport publiczny)
 • Wystawa pojazdów użytkowych z różnymi rodzajami napędów

Grudzień 2017

North America - Industrial Gas Conference

05 - 07 grudnia Wt - Cz start: 16:00 adres www
 • The Westin Oaks Houston at the Galleria
  ul. 5011 Westheimer at Post Oak

Tematyka:

 • Rynek gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017

patronat
cng-lng.pl
11 grudnia Poniedziałek start: 9:00 adres www
 • Hotel Sofitel Victoria
  ul. Królewska 11

cng-lng.pl partner medialny wydarzenie w cng-lng.pl

Tematyka:

 • Brama Północna kontra import gazu z Rosji i Niemiec
 • Detaryfikacja i uwalnianie rynku gazu
 • Nowe zasady magazynowania gazu
 • Rozporządzenie SOS i inne regulacje UE dotyczące rynku gazu
 • Rozbudowa sieci przesyłowych i systemu dystrybucji gazu
Partnerzy