REKLAMA
 
 

Mobilna stacja LNG

 

Wydarzenia


Zakończone
Styczeń 2017 23 - 25 stycznia
Pn - Śr
European Gas Conference
start: 9:00
Strona WWW
 • Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel
  ul. Ungargasse 60

Tematyka:

 • LNG w zmieniającej się strukturze podaży gazu ziemnego
 • Dotychczasowe i nowe kierunki dostaw gazu dla Europy
 • Rosja - długoletni i wiarygodny partner Europy
 • Nowe projekty gazowe korytarza południowego

wydarzenie w cng-lng.pl

 
Luty 2017 15 - 16 lutego
Śr - Cz
CEEGC Central&Eastern European Gas Conference
start: 9:00
Strona WWW
 • Sheraton Zagreb Hotel
  ul. Kneza Borne 2

Tematyka:

 • Gaz ziemny-bezpieczeństwo dostaw
 • Potencjalne dostawy gazu z Iranu, Azerbejdżanu i Ameryki Północnej
 • Infrastruktura gazowa
 • Europa Środkowo-Wschodnia - rynek gazu
 
Marzec 2017 07 marca
Wtorek
LNG dla transportu i przemysłu
start: 11:00
Strona WWW
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  ul. Armii Krajowej 119

Tematyka:

 • Oficjalne zaprzysiężenie Polskiej Platformy LNG
 • Nowe technologie i zastosowanie LNG dla pojazdów
 • Samochody ciężarowe i silniki LNG - najnowsze osiągnięcia i perspektywy na przyszłość
 • LNG - instalacje dla przemysłu
15 - 17 marca
Śr - Pt
Kongres LNG w Rosji
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny

Tematyka:

 • Rynek LNG w Rosji
15 - 17 marca
Śr - Pt
Argus Latin America LNG Summit 2017
start: 13:00
Strona WWW
 • Hotel Windsor Atlantica
  ul. Avenida Atlântica, 1020, Copacabana

Tematyka:

 • Rynek LNG w Ameryce Łacińskiej
20 - 23 marca
Pn - Cz
NGV Global 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Ahoy Rotterdam
  ul. Ahoyweg 10

Tematyka:

 • Gaz ziemny (CNG, LNG lub RNG - biometan) w zastosowaniach transportowych
 • Transport drogowy
 • Transport wodny (śródlądowy)
 • Transport morski
 • Bunkrowanie statków
 • Stacje LNG, CNG i RNG
30 marca
Czwartek
Gaz dla Polski 2017
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Hotel Westin
  al. Jana Pawła II 21

Tematyka:

 • Brama Północna kontra Nord Stream 2, OPAL i EUGAL
 • Strategia i bezpieczeństwo energetyczne Polski wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Polityka energetyczna UE a interesy Polski - kurs kolizyjny czy szansa na nowe otwarcie
 • Stan prac nad realizacją projektów dywersyfikacyjnych (Brama Północna; rozbudowa terminalu LNG)
 • Strategia rozwoju PGNiG S.A. na rynku krajowym i regionalnym wobec wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Regionalna integracja systemów przesyłowych w regionie Trójmorza
 • Gazociąg Jamalski - znaczenie dzisiaj i perspektywy na przyszłość
 • Rozwój giełdowego i pozagiełdowego (OTC) rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej
 • Transgraniczny handel gazem i uwarunkowania importu gazu do Polski
 • Oferty Dual Fuel i Multi-Utility na krajowym i regionalnym rynku gazu i energii elektrycznej
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek

wydarzenie w cng-lng.pl

31 marca -
03 kwietnia
Pt - Pn
Targi Techniki Motoryzacyjnej 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedne z największych w Polsce targów prezentujących pełne spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem technicznego zaplecza motoryzacji
 
Kwiecień 2017 04 - 07 kwietnia
Wt - Pt
Gastech
start: 9:00
Strona WWW
 • Makuhari Messe
  ul. 2-1, Nakase

Tematyka:

 • największa na świecie wystawa światowego przemysłu gazowego oraz powiązanych z nim sektorów przemysłu poruszająca kluczowe potrzeby biznesowe na międzynarodowym rynku gazu
04 - 07 kwietnia
Wt - Pt
Altfuels Mexico 2017
start: 8:00
Strona WWW
 • World Trade Center Mexico
  ul. Montecito 38

Tematyka:

 • Największe firmy z branży CNG, LNG, biogazu i biometanu
 • Rozwiązania bi-fuel, dual-fuel
 • Produkcja energii elektrycznej i wodoru
 • Samochody osobowe i użytkowe, autobusy, pojazdy transportu publicznego, transport morski i kolejowy
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Wydobycie gazu łupkowego
 • Rozwój różnego rodzaju paliw alternatywnych
 • Prezentacje nowych, zrównoważonych technologii w sektorze transportu
06 - 09 kwietnia
Cz - Nd
Motor Show Poznań 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedna z najważniejszych imprez targowych branży motoryzacyjnej
07 - 08 kwietnia
Pt - Sb
GasShow 2017
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Warszawskie Centrum EXPO XXI
  ul. Prądzyńskiego 12/14

Tematyka:

 • Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2017 w nowej formule,
 • Strefa Autogas Motor Show i Green Vision to nowe inicjatywy będące wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku.

wydarzenie w cng-lng.pl

25 - 28 kwietnia
Wt - Pt
NAFA 2017
start: 8:00
Strona WWW
 • Tampa Convention Center
  ul. 333 S Franklin St

Tematyka:

 • Jedne z najważniejszych targów flotowych, uwzględniające także floty zasilane paliwami alternatywnymi
26 - 27 kwietnia
Śr - Cz
IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Targi Kielce
  ul. Zakładowa 1

Tematyka:

 • sieci gazowe
 • urządzenia gazowe
 • stacje gazowe
 • odbiorniki gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie
 • automatyka przemysłowa dla gazownictwa
 • tłocznie gazu
 • magazyny gazu
 • bezpieczeństwo w gazownictwie
 • urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu
 • zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach
 • ochrona środowiska
26 - 27 kwietnia
Śr - Cz
Konferencja Go LNG - Building LNG competence and business partnership for the Baltic Sea Region
start: 9:00
Strona WWW
 • ARTIS Centrum Hotels
  ul. Totoriu g. 23

Tematyka:

 • Problematyka sektora skroplonego gazu ziemnego (LNG) w krajach regionu Morza Bałtyckiego

wydarzenie w cng-lng.pl

 
Maj 2017 01 - 04 maja
Pn - Cz
ACT Expo 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Long Beach Convention Center
  ul. 300 E Ocean Blvd

Tematyka:

 • Ponad 250 wystawców reprezentujących sektory wszystkich paliw alternatywnych (gaz ziemny, pojazdy elektryczne, hybrydowe, wodorowe, zasilane LPG i paliwami odnawialnymi)
 • Najnowsze technologie i innowacje w czystych pojazdach
 • Alternatywne pojazdy i silniki (OEM)
 • Technika tankowania i infrastruktura paliwowa
10 - 11 maja
Śr - Cz
Międzynarodowa konferencja Expo GNL
start: 9:00
Strona WWW
 • Centrum kongresowe Mostra D'Oltremare
  ul. Via John Fitzgerald Kennedy, 54

Tematyka:

 • Zastosowanie LNG w transporcie i przemyśle
10 - 12 maja
Śr - Pt
IX Europejski Kongres Gospodarczy
start: 9:00
Strona WWW
 • Międzynarodowe Centrum Kongresowe
  pl. Sławika i Antalla 1

Tematyka:

 • Obrót i import gazu do Europy – system, powiązania, sprzeczności wewnątrz UE
 • Wielcy odbiorcy gazu w Europie. Charakter kontraktów i formuły cenowe. Rola giełd i zakupy spot
 • Gaz w Europie a idea unii energetycznej. Partykularyzmy i wspólne bezpieczeństwo
 • Rola wewnątrzeuropejskich powiązań infrastrukturalnych dla obrotu gazem i wzajemnej asekuracji na wypadek kryzysów. Alternatywny import (LNG, gazoporty)
 • Gazociąg do Norwegii, czyli gaz dla Polski i regionu
 • Regionalna współpraca (dotycząca importu gazu) w ramach UE – bardziej elastyczna i oparta na analizie ryzyka. LNG w regionie – czy to się opłaci?
 • Kwestia przejrzystości kontraktów gazowych pomiędzy spółkami. Kontrola zapisów znaczących dla bezpieczeństwa energetycznego UE
 • Inwestycje w gazownictwie
 • Kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz
 • Rola gazoportu i inwestycji sieciowych
 • Białe plamy na mapie dystrybucji. A może LNG?
 • Rynek gazu a kwestia bezpieczeństwa
 • Smart City - miasto inteligentne i przyjazne
 • Ciepłownictwo i kogeneracja
 • Program elektromobilności a przemysł motoryzacyjny
 • Smogowa Polska - skuteczna walka z niską emisją
15 - 17 maja
Pn - Śr
XX Konferencja GAZTERM
start: 7:00
Strona WWW
 • Hotel Amber Baltic
  Promenada Gwiazd 1

Tematyka:

 • Plan gazyfikacji kraju do roku 2020
 • Rola LNG i CNG w rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego
 • Rozbudowa podziemnych magazynów gazu a rozwój rynku gazu
 • Projekty innowacyjne w polskim gazownictwie
 • Perspektywy dla paliwa gazowego w elektroenergetyce
 • Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan i perspektywy
 • Strategia wobec bałtyckich złóż węglowodorów
 • Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (zapasy obowiązkowe, rozporządzenie dywersyfikacyjne)
 • Uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje
 • Przewagi konkurencyjne modelu oferty dual fuel na rynku detalicznym
 • Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce – giełda gazu a platforma obrotu
 • Projekt hubu gazowego w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
 • Bezpieczeństwo morskich szlaków transportu LNG
 • Nowi dostawcy gazu na rynek europejski: Azerbejdżan, Iran, USA.
15 maja
Poniedziałek
Forum Gas Vehicular
start: 9:30
Strona WWW
 • Palacio de Congresos de Fira de Barcelona
  ul. Av. Reina M. Cristina

Tematyka:

 • Konferencja dotycząca zastosowania paliw metanowych w transporcie drogowym
16 - 18 maja
Wt - Cz
Canada LNG
start: 8:00
Strona WWW
 • Vancouver Convention Centre East
  ul. 999 Canada Pl

Tematyka:

 • Kanadyjski rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG)
17 - 18 maja
Śr - Cz
LNG Conference 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Dzień 1 - Port Muga, Dzień 2 - prom pasażerski Megastar
  ul. Maardu tee 57

Tematyka:

 • LNG w rejonie Morza Bałtyckiego
17 - 19 maja
Śr - Pt
Stacja Paliw 2017
start: 10:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Centrum EXPO XXI
  ul. Prądzyńskiego 14

Tematyka:

 • paliwa
 • stacje paliw
 • transport paliw
 • cysterny
 • myjnie samochodowe
 • gastronomia
 • logistyka paliw
 • usługi przystacyjne
 • stacje LPG
 • zbiorniki LPG
 • transport LPG

wydarzenie w cng-lng.pl

22 - 23 maja
Pn - Wt
Regatec 2017
start: 11:00
Strona WWW
 • Hotel Parchi del Garda
  ul. Brusa 16/18

Tematyka:

 • Elektrochemiczna i termochemiczna przemiana biomasy/odpadów na biometan
 • Gazyfikacja biomasy do skojarzonej produkcji ciepła i prądu (CHP - Combined Heat and Power)
 • Uszlachetnianie biogazu i skraplanie biometanu
24 maja
Środa
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym
start: 9:00
Strona WWW
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Kopcińskiego 8/12

Tematyka:

 • procesy zachodzące na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce,
 • regulacje sektora energetycznego,
 • aktualne wyzwania i kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa i regulacji na rynku energetycznym.
 
Maj 2017 29 maja
Poniedziałek
LNG w Polsce i Europie 2017
start: 9:45
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Hotel Westin
  al. Jana Pawła II 21

Tematyka:

 • Znaczenie terminalu LNG i infrastruktury dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Terminale LNG w Polsce i na Litwie
 • Terminal LNG w Świnoujściu: plany rozbudowy, uwarunkowania techniczne i biznesowe współpracy z terminalem
 • Terminal pływający LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej
 • Infrastruktura logistyczna LNG i rozbudowa krajowych oraz transgranicznych sieci przesyłowych
 • Terminal LNG i trading LNG w strategii rozwoju PGNiG S.A.
 • Dostawy LNG w region Bałtyku wobec trendów na globalnym rynku LNG
 • Import LNG z USA - wyzwania logistyczne, kontraktowe i prawne
 • Kontrakty długoterminowe, rynek spot, swap, determinanty ceny
 • Trading LNG na rynkach światowych
 • Przyszłość LNG w regionie
 • Finansowanie funkcjonowania terminalu LNG
 • Wyzwania regulacyjno-prawne importu i obrotu LNG w Polsce i regionie
 • Rynek "small-scale" LNG w Polsce i Europie Centralnej
 • Biznesowe zastosowanie LNG

wydarzenie w cng-lng.pl

30 maja
Wtorek
XI kongres SMART CITY - założenia i perspektywy
start: 9:00
Strona WWW
 • Novotel Gdańsk Centrum
  ul. Pszenna 1

Tematyka:

 • Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
 • Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
 • Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
 • Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.
 
Czerwiec 2017 01 - 02 czerwca
Cz - Pt
Okrągły stół Energetyczny. Forum Ekotranspotru 2017
start: 8:30
Strona WWW
 • Ministerstwo Rozwoju (Sala Pod Kopułą, wejście od ulicy Wspólnej)
  pl. Trzech Krzyży 3/5

Tematyka:

 • Energetyka, bezpieczeństwo, gospodarka
 • Bezpieczeństwo energetyczne – najważniejsze problemy i wyzwania
 • Rynek gazu – infrastruktura, bezpieczeństwo, konkurencyjność
 • Efektywność energetyczna i OZE – szanse biznesowe i wyzwania klimatyczne
 • Ekotransport w Polsce – bariery i wyzwania
 • Jak zaprojektować ekosystem elektromobilności w Polsce?
 • Czy energetyka, przemysł i nauka są gotowe na strategię elektromobilności?
06 czerwca
Wtorek
II Polsko - Ukraińska Konferencja Gazowa Współpraca gazowa w Europie Środkowo Wschodniej
start: 9:00
Strona WWW
 • Ministerstwo Energii
  ul. Wspólna 6

Tematyka:

 • Niezależność gazowa Ukrainy, czyli jak Kijów zdywersyfikował dostawy
 • Brama Północna + hub gazowy = szansa na niezależność gazową regionu
 • Bezpieczeństwo gazowe regionu – czyli co po zakończeniu tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy
13 - 15 czerwca
Wt - Cz
LNG Shipping
start: 9:00
Strona WWW
 • Hallam Conference Centre
  ul. 44 Hallam St

Tematyka:

 • Rynki i szlaki handlowe LNG
 • Terminale LNG na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz Chin.
 • Perspektywy rozwoju pływających terminali LNG (FSRU)
 • Nowe regulacje wpływające na rynek transportu LNG (ograniczenie emisji siarki w 2020 r., przepisy Tier III i ograniczenie emisji dwutlenku węgla dla statków)
 • Innowacje w gazowcach LNG (systemy ochrony, napęd, silniki dual fuel
 • Zagadnienie prawne i finansowe
14 czerwca
Środa
Konferencja LNG Blue Corridors
start: 9:00

Tematyka:

 • Rezultaty projektu LNG Blue Corridors
 • LNG jako alternatywne paliwo przyczyniające się do dekarbonizacji transportu
 • Prezentacje producentów pojazdów, operatorów flot i stacji paliw
22 - 23 czerwca
Cz - Pt
Konferencja roczna GIE (Gas Infrastructure Europe)
start: 9:00
 • Hotel Intercontinental Prague
  pl. Parizska 30

Tematyka:

 • Gas Infrastructure Europe (GIE) skupia operatorów infrastruktury gazowej w Europie oraganizując corocznie jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w europejskim sektorze gazowniczym, na którym poruszane są zagadnienia związane z przesyłem i magazynowaniem gazu ziemnego oraz wykorzystaniem jego skroplonej postaci czyli LNG
 
Sierpień 2017 29 - 30 sierpnia
Wt - Śr
Konferencja Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów
start: 8:30
Strona WWW

Tematyka:

 • Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła
 • Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła
 • Paliwa alternatywne w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej
 • Aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów i ich wykorzystania
 • Rodzaje paliw alternatywnych, technologie
 • Modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami
 
Wrzesień 2017 20 września
Środa
XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017
start: 9:30
Strona WWW
 • Hotel Novotel Airport Warszawa
  ul. 1 Sierpnia 1

Tematyka:

 • Perspektywy wspólnego rynku energii
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej?
 • Rynek detaliczny paliw w przyszłości – po szarej strefie i przed e-mobility
 • E-mobility - nowy konkurent, czy nowe szanse i nowe inwestycje?
 • Polska jako hub gazowy – gdzie jesteśmy?
 • Konkurencja na rynku gazu – palący temat
 • Inwestycje polskiej chemii
 • Chemia specjalistyczna w Polsce
 
Listopad 2017 28 listopada -
01 grudnia
Wt - Pt
CWC World LNG Summit & Awards Evening
start: 9:00
Strona WWW

 
 cng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.