Mobilna stacja LNG

 

Wydarzenia


Zakończone
Styczeń 2017 23 - 25 stycznia
Pn - Śr
European Gas Conference
start: 9:00
Strona WWW
 • Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel
  ul. Ungargasse 60

Tematyka:

 • LNG w zmieniającej się strukturze podaży gazu ziemnego
 • Dotychczasowe i nowe kierunki dostaw gazu dla Europy
 • Rosja - długoletni i wiarygodny partner Europy
 • Nowe projekty gazowe korytarza południowego

wydarzenie w cng-lng.pl

 
Luty 2017 15 - 16 lutego
Śr - Cz
CEEGC Central&Eastern European Gas Conference
start: 9:00
Strona WWW
 • Sheraton Zagreb Hotel
  ul. Kneza Borne 2

Tematyka:

 • Gaz ziemny-bezpieczeństwo dostaw
 • Potencjalne dostawy gazu z Iranu, Azerbejdżanu i Ameryki Północnej
 • Infrastruktura gazowa
 • Europa Środkowo-Wschodnia - rynek gazu
 
Marzec 2017 07 marca
Wtorek
LNG dla transportu i przemysłu
start: 11:00
Strona WWW
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
  ul. Armii Krajowej 119

Tematyka:

 • Oficjalne zaprzysiężenie Polskiej Platformy LNG
 • Nowe technologie i zastosowanie LNG dla pojazdów
 • Samochody ciężarowe i silniki LNG - najnowsze osiągnięcia i perspektywy na przyszłość
 • LNG - instalacje dla przemysłu
15 - 17 marca
Śr - Pt
Kongres LNG w Rosji
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny

Tematyka:

 • Rynek LNG w Rosji
15 - 17 marca
Śr - Pt
Argus Latin America LNG Summit 2017
start: 13:00
Strona WWW
 • Hotel Windsor Atlantica
  ul. Avenida Atlântica, 1020, Copacabana

Tematyka:

 • Rynek LNG w Ameryce Łacińskiej
20 - 23 marca
Pn - Cz
NGV Global 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Ahoy Rotterdam
  ul. Ahoyweg 10

Tematyka:

 • Gaz ziemny (CNG, LNG lub RNG - biometan) w zastosowaniach transportowych
 • Transport drogowy
 • Transport wodny (śródlądowy)
 • Transport morski
 • Bunkrowanie statków
 • Stacje LNG, CNG i RNG
30 marca
Czwartek
Gaz dla Polski 2017
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Hotel Westin
  al. Jana Pawła II 21

Tematyka:

 • Brama Północna kontra Nord Stream 2, OPAL i EUGAL
 • Strategia i bezpieczeństwo energetyczne Polski wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Polityka energetyczna UE a interesy Polski - kurs kolizyjny czy szansa na nowe otwarcie
 • Stan prac nad realizacją projektów dywersyfikacyjnych (Brama Północna; rozbudowa terminalu LNG)
 • Strategia rozwoju PGNiG S.A. na rynku krajowym i regionalnym wobec wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej UE
 • Regionalna integracja systemów przesyłowych w regionie Trójmorza
 • Gazociąg Jamalski - znaczenie dzisiaj i perspektywy na przyszłość
 • Rozwój giełdowego i pozagiełdowego (OTC) rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej
 • Transgraniczny handel gazem i uwarunkowania importu gazu do Polski
 • Oferty Dual Fuel i Multi-Utility na krajowym i regionalnym rynku gazu i energii elektrycznej
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek
 • Optymalizacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego - uwarunkowania wyboru i zmiany sprzedawcy gazu, zarządzanie portfelem umów gazowych i dywersyfikacja zakupów gazu
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu - ich wpływ na regionalny i krajowy rynek

wydarzenie w cng-lng.pl

31 marca -
03 kwietnia
Pt - Pn
Targi Techniki Motoryzacyjnej 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedne z największych w Polsce targów prezentujących pełne spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem technicznego zaplecza motoryzacji
 
Kwiecień 2017 04 - 07 kwietnia
Wt - Pt
Gastech
start: 9:00
Strona WWW
 • Makuhari Messe
  ul. 2-1, Nakase

Tematyka:

 • największa na świecie wystawa światowego przemysłu gazowego oraz powiązanych z nim sektorów przemysłu poruszająca kluczowe potrzeby biznesowe na międzynarodowym rynku gazu
04 - 07 kwietnia
Wt - Pt
Altfuels Mexico 2017
start: 8:00
Strona WWW
 • World Trade Center Mexico
  ul. Montecito 38

Tematyka:

 • Największe firmy z branży CNG, LNG, biogazu i biometanu
 • Rozwiązania bi-fuel, dual-fuel
 • Produkcja energii elektrycznej i wodoru
 • Samochody osobowe i użytkowe, autobusy, pojazdy transportu publicznego, transport morski i kolejowy
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Wydobycie gazu łupkowego
 • Rozwój różnego rodzaju paliw alternatywnych
 • Prezentacje nowych, zrównoważonych technologii w sektorze transportu
06 - 09 kwietnia
Cz - Nd
Motor Show Poznań 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie
  ul. Głogowska 14

Tematyka:

 • Jedna z najważniejszych imprez targowych branży motoryzacyjnej
07 - 08 kwietnia
Pt - Sb
GasShow 2017
start: 9:00
Strona WWW
cng-lng.pl
partner medialny
 • Warszawskie Centrum EXPO XXI
  ul. Prądzyńskiego 12/14

Tematyka:

 • Międzynarodowe Targi GasShow & Autoservice Expo 2017 w nowej formule,
 • Strefa Autogas Motor Show i Green Vision to nowe inicjatywy będące wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku.

wydarzenie w cng-lng.pl

 
Kwiecień 2017 25 - 28 kwietnia
Wt - Pt
NAFA 2017
start: 8:00
Strona WWW
 • Tampa Convention Center
  ul. 333 S Franklin St

Tematyka:

 • Jedne z najważniejszych targów flotowych, uwzględniające także floty zasilane paliwami alternatywnymi
 
Maj 2017 01 - 04 maja
Pn - Cz
ACT Expo 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Long Beach Convention Center
  ul. 300 E Ocean Blvd

Tematyka:

 • Ponad 250 wystawców reprezentujących sektory wszystkich paliw alternatywnych (gaz ziemny, pojazdy elektryczne, hybrydowe, wodorowe, zasilane LPG i paliwami odnawialnymi)
 • Najnowsze technologie i innowacje w czystych pojazdach
 • Alternatywne pojazdy i silniki (OEM)
 • Technika tankowania i infrastruktura paliwowa
10 - 11 maja
Śr - Cz
Medzynarodowa konferencja Expo GNL
start: 9:00
Strona WWW
 • Centrum kongresowe Mostra D'Oltremare
  ul. Via John Fitzgerald Kennedy, 54

Tematyka:

 • Zastosowanie LNG w transporcie i przemyśle
15 - 17 maja
Pn - Śr
XX Konferencja GAZTERM
start: 7:00
Strona WWW
 • Hotel Amber Baltic
  Promenada Gwiazd 1

Tematyka:

 • Plan gazyfikacji kraju do roku 2020
 • Rola LNG i CNG w rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego
 • Rozbudowa podziemnych magazynów gazu a rozwój rynku gazu
 • Projekty innowacyjne w polskim gazownictwie
 • Perspektywy dla paliwa gazowego w elektroenergetyce
 • Zagospodarowanie metanu z pokładów węgla – stan i perspektywy
 • Strategia wobec bałtyckich złóż węglowodorów
 • Nowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego (zapasy obowiązkowe, rozporządzenie dywersyfikacyjne)
 • Uwolnienie cen na rynku hurtowym gazu i jego konsekwencje
 • Przewagi konkurencyjne modelu oferty dual fuel na rynku detalicznym
 • Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce – giełda gazu a platforma obrotu
 • Projekt hubu gazowego w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
 • Bezpieczeństwo morskich szlaków transportu LNG
 • Nowi dostawcy gazu na rynek europejski: Azerbejdżan, Iran, USA.
16 - 18 maja
Wt - Cz
Canada LNG
start: 8:00
Strona WWW
 • Vancouver Convention Centre East
  ul. 999 Canada Pl

Tematyka:

 • Kanadyjski rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG)
17 - 18 maja
Śr - Cz
LNG Conference 2017
start: 9:00
Strona WWW
 • Dzień 1 - Port Muga, Dzień 2 - prom pasażerski Megastar
  ul. Maardu tee 57

Tematyka:

 • LNG w rejonie Morza Bałtyckiego
22 - 23 maja
Pn - Wt
Regatec 2017
start: 11:00
Strona WWW
 • Hotel Parchi del Garda
  ul. Brusa 16/18

Tematyka:

 • Elektrochemiczna i termochemiczna przemiana biomasy/odpadów na biometan
 • Gazyfikacja biomasy do skojarzonej produkcji ciepła i prądu (CHP - Combined Heat and Power)
 • Uszlachetnianie biogazu i skraplanie biometanu
 
Czerwiec 2017 14 czerwca
Środa
Konferencja LNG Blue Corridors
start: 9:00

Tematyka:

 • Rezultaty projektu LNG Blue Corridors
 • LNG jako alternatywne paliwo przyczyniające się do dekarbonizacji transportu
 • Prezentacje producentów pojazdów, operatorów flot i stacji paliw
22 - 23 czerwca
Cz - Pt
Konferencja roczna GIE (Gas Infrastructure Europe)
start: 9:00
 • Hotel Intercontinental Prague
  pl. Parizska 30

Tematyka:

 • Gas Infrastructure Europe (GIE) skupia operatorów infrastruktury gazowej w Europie oraganizując corocznie jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w europejskim sektorze gazowniczym, na którym poruszane są zagadnienia związane z przesyłem i magazynowaniem gazu ziemnego oraz wykorzystaniem jego skroplonej postaci czyli LNG
 
Listopad 2017 28 listopada -
01 grudnia
Wt - Pt
CWC World LNG Summit & Awards Evening
start: 9:00
Strona WWW

 
 cng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.