20.04.2017

Rząd przyjął Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Rada Ministrów 29 marca 2017 r. przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument jest kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.
REKLAMA

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają:

  • ocenę aktualnego stanu i  możliwości przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu,
  • krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozbudowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami,
  • instrumenty wspierające osiągnięcie w.w. celów oraz niezbędne do wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności,
  • listę aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnionych, w których mają powstać  publicznie dostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.
Tankowanie CNGfot. CNG-LNG.plMB Econic na stacji CNG firmy Eljon

Zgodnie z zapisami Krajowych ram polityki w roku 2020 - w 32 wybranych aglomeracjach ma być rozmieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywane przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych. Jednocześnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby 3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem.

Natomiast do roku 2025 zostaną wybudowane 32 ogólnodostępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T oraz  instalacje do bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Realizacja celów Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych pozwoli na rozwój innowacyjnego i ekologicznego transportu na terenie Polski, a sam program jest spójny z Planem rozwoju elektromobilności.


Sprawdź! Zapraszamy na nasz kanał na TwitterzeNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na CNG i LNG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energiicng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.