15.12.2008

Terminal LNG

Uruchomienie Terminala LNG w Polsce spowoduje mocniejszą pozycję gazu ziemnego jako nośnika energii. Przede wszystkim dlatego, że faktem stanie się dostarczanie gazu ziemnego inną drogą niż za pomocą gazociągów przesyłowych.
REKLAMA

Uruchomienie Terminala LNG w Polsce spowoduje mocniejszą pozycję gazu ziemnego jako nośnika energii. Przede wszystkim dlatego, że faktem stanie się dostarczanie gazu ziemnego inną drogą niż za pomocą gazociągów przesyłowych. Obawa związana z „zakręceniem kurka” powinna zniknąć. Dzięki temu pojawią się kolejni inwestorzy zainteresowani energią pozyskaną z tej kopaliny. Gaz ziemny dostarczony do kraju w formie skroplonej po przemianie w formę gazową trafi do krajowego systemu przesyłowego, zapewniając odbiorcom ciągłość dostaw.

Mayumi Terao© iStockMayumi Terao

Dostawy dużych ilości LNG do Polski mogą spowodować jeszcze inny kierunek rozwoju tego paliwa. W miejscach odległych od głównych gazociągów przesyłowych umożliwią zgazyfikowanie regionów. Pojedyncze zakłady, a następnie miejscowości mogą być zasilane ze zbiorników LNG i lokalnych stacji regazyfikacji, które w przyszłości mogą zostać podłączone do sieci przesyłowej. Odpowiednikiem objętości 1 m3 LNG jest 600 Nm3 gazu ziemnego. 600-krotne zmniejszenie objętości w stanie ciekłym w porównaniu do stanu gazowego jest bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiki transportu i magazynowania.

 

Skoro o stacjach mowa, to użytkowników gazu ziemnego jako paliwa samochodowego powinien ucieszyć Terminal LNG, gdyż uzyskanie gazu ziemnego o ciśnieniu 20 MPa z postaci skroplonej nie jest niczym skomplikowanym. Ogólnie sprowadza się do podniesienia jego temperatury w urządzeniu zwanym parownicą. LNG ma temperaturę punktu wrzenia około minus 162oC przy ciśnieniu atmosferycznym, które wynosi 101,325 kPa, więc temperatura powietrza w naszych warunkach klimatycznych będzie czynnikiem mocno oddziałującym. Przeciwnicy budowy stacji tankowania samochodów CNG wskazujący, że uzyskanie gazu ziemnego sprężonego pochłania duże nakłady energetyczne stracą swój argument. W wielu miejscach świata pracują stacje tankowania pojazdów LCNG i wiele wskazuje na to, że funkcjonowanie stacji tankowania CNG z postaci LNG jest tańsze. Czy w naszych warunkach tak będzie? Gdy Terminal zacznie działać, będą znane koszty gazu LNG i wtedy będziemy mogli się przekonać, czy jest w Polsce większe zainteresowanie dla paliwa CNG. Nie wspominam o pojazdach, które tankowane są paliwem LNG, gdyż widząc problemy jakie napotykają użytkownicy samochodów CNG mogę przypuszczać, że rozwój takiej technologii może okazać się wolniejszy. Obym się mylił.
Newsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na CNG i LNG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

gazeo.pl
źródło: informacja własnacng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.