15.12.2008

Terminal LNG

Uruchomienie Terminala LNG w Polsce spowoduje mocniejszą pozycję gazu ziemnego jako nośnika energii. Przede wszystkim dlatego, że faktem stanie się dostarczanie gazu ziemnego inną drogą niż za pomocą gazociągów przesyłowych.
REKLAMA

Uruchomienie Terminala LNG w Polsce spowoduje mocniejszą pozycję gazu ziemnego jako nośnika energii. Przede wszystkim dlatego, że faktem stanie się dostarczanie gazu ziemnego inną drogą niż za pomocą gazociągów przesyłowych. Obawa związana z „zakręceniem kurka” powinna zniknąć. Dzięki temu pojawią się kolejni inwestorzy zainteresowani energią pozyskaną z tej kopaliny. Gaz ziemny dostarczony do kraju w formie skroplonej po przemianie w formę gazową trafi do krajowego systemu przesyłowego, zapewniając odbiorcom ciągłość dostaw.

Mayumi Terao© iStockMayumi Terao

Dostawy dużych ilości LNG do Polski mogą spowodować jeszcze inny kierunek rozwoju tego paliwa. W miejscach odległych od głównych gazociągów przesyłowych umożliwią zgazyfikowanie regionów. Pojedyncze zakłady, a następnie miejscowości mogą być zasilane ze zbiorników LNG i lokalnych stacji regazyfikacji, które w przyszłości mogą zostać podłączone do sieci przesyłowej. Odpowiednikiem objętości 1 m3 LNG jest 600 Nm3 gazu ziemnego. 600-krotne zmniejszenie objętości w stanie ciekłym w porównaniu do stanu gazowego jest bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiki transportu i magazynowania.

 

Skoro o stacjach mowa, to użytkowników gazu ziemnego jako paliwa samochodowego powinien ucieszyć Terminal LNG, gdyż uzyskanie gazu ziemnego o ciśnieniu 20 MPa z postaci skroplonej nie jest niczym skomplikowanym. Ogólnie sprowadza się do podniesienia jego temperatury w urządzeniu zwanym parownicą. LNG ma temperaturę punktu wrzenia około minus 162oC przy ciśnieniu atmosferycznym, które wynosi 101,325 kPa, więc temperatura powietrza w naszych warunkach klimatycznych będzie czynnikiem mocno oddziałującym. Przeciwnicy budowy stacji tankowania samochodów CNG wskazujący, że uzyskanie gazu ziemnego sprężonego pochłania duże nakłady energetyczne stracą swój argument. W wielu miejscach świata pracują stacje tankowania pojazdów LCNG i wiele wskazuje na to, że funkcjonowanie stacji tankowania CNG z postaci LNG jest tańsze. Czy w naszych warunkach tak będzie? Gdy Terminal zacznie działać, będą znane koszty gazu LNG i wtedy będziemy mogli się przekonać, czy jest w Polsce większe zainteresowanie dla paliwa CNG. Nie wspominam o pojazdach, które tankowane są paliwem LNG, gdyż widząc problemy jakie napotykają użytkownicy samochodów CNG mogę przypuszczać, że rozwój takiej technologii może okazać się wolniejszy. Obym się mylił.


Sprawdź! Zapraszamy na nasz kanał na TwitterzeNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na CNG i LNG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

gazeo.pl
źródło: informacja własnacng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.