Zamknij
Następne zdjęcie
Cała galeria
1 z 4
fot. PKM Tychy / Biurowiec PKM Tychy po modernizacji poprzednie następne
14.02.2017

PKM Tychy - 100% autobusów CNG

PKM Tychy - 100% autobusów CNG fot. PKM Tychy

Zakup 51 autobusów CNG to jedna z wielu inwestycji jaką planują w najbliższych latach zrealizować Tychy. Z końcem 2016 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia o wartości ponad 170 milionów złotych.
REKLAMA
Zajezdnia PKM Tychyfot. PKM TychyObecnie ponad połowa autobusów w PKM Tychy to pojazdy zasilane CNG (74 na 134, którymi dysponuje tyski przewoźnik). W 2018 r. odsetek ten może zwiększyć się nawet do 100%

Oprócz 51 miejskich autobusów CNG w ramach projektu Tychy wzbogacą się o 10 mikrobusów, 3 trolejbusy oraz 2 autobusy elektryczne.

Ponadto planuje się zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru oraz jednego samochodu pogotowia technicznego, który będzie obsługiwał trolejbusową sieć trakcyjną.

Dodatkowo w ramach projektu będą przebudowane obiekty zaplecza technicznego zajezdni autobusowej PKM Tychy oraz zostanie rozbudowana sieć trakcji trolejbusowej.

Tychy złożyły wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Po jego realizacji miasto stanie się absolutnym liderem w skali ogólnopolskiej pod względem wykorzystania paliw alternatywnych w komunikacji miejskiej.

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie 31 grudnia 2016 roku.

Staramy się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego co oznacza, że wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i być może już w pierwszej połowie roku otrzymamy informacje o dofinansowaniu.

W ramach rozbudowy trakcji trolejbusowej zostanie wybudowana stacja transformatorowo-prostownikowa, linia kablowa niskiego napięcia prądu stałego (stanowiąca wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną),  przebudowana sieć trakcyjna w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru” oraz sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane jako skojarzone z siecią trakcyjną.

Bożena Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy

W ramach modernizacji zaplecza technicznego zostanie uruchomiona kabina lakiernicza. Przebudowana zostanie wewnętrzna sieć sanitarna i deszczowa oraz wodociągowa. Jak podają przedstawiciele PKM Tychy projekt jest już gotowy. Po otrzymaniu przez miasto dofinansowania, najprawdopodobniej w marcu 2018 roku rozpoczną się pierwsze prace.

Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, stacje paliw CNG i wybudować stację LCNG (stacja te charakteryzują 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczne). Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy remontowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu - w  1976 roku

Andrzej Kowol, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach

Inwestycja obejmie także wykonanie dodatkowego wjazdu do zajezdni (od ul. Towarowej), a od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej zostanie wybudowana nowa linia trakcyjna dla trolejbusów.

Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego. To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji, z którą wiele samorządów w Polsce, także my, walczymy. Musimy pamiętać, że jeden autobus zasilany gazem ziemnym CNG emituje aż o 70% mniej zanieczyszczeń powietrza niż najnowsze autobusy z silnikami diesla! To bardzo istotna różnica dla środowiska naturalnego i zdrowia nas wszystkich. Co więcej, nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą również przystosowane do przewozu rowerów.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów

Inwestycja ma wartość 170 milionów złotych (ponad 137 mln złotych netto) w tym koszty kwalifikowane to 133 milionów złotych netto. Szacowane dofinansowanie w kwocie około 100 milionów złotych będzie pokrywać 75% kosztów całego projektu.


Sprawdź! Zapraszamy na nasz kanał na TwitterzeNewsletter


  • 7 tys. czytelników
  • Auta na CNG i LNG
  • Testy i relacje wideo
  • Nowości i porady

Piotr Złoty
źródło: PKM Tychycng-lng.pl 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.