Ruszył Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach


 
3 grudnia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem otworzyli obrady szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach. To olbrzymie przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest wiele stron zrzeszających setki ludzi pracujących na jego sukces.

 
REKLAMA

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). UNFCCC jest "konwencją z Rio", jedną z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. UNFCCC weszła w życie dnia 21 marca 1994 r. Niemalże wszystkie państwa są dzisiaj jej członkami. Państwa, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami Konwencji. Zapobieganie "niebezpiecznej" ingerencji człowieka w klimat jest ostatecznym celem UNFCCC.

Konferencja COP24 w Katowicachfot. UNFCCCKonferencja COP24 w Katowicach

Poniżej prezentujemy fakty obrazujące skalę tego przedsięwzięcia.

 • Na COP24 do Katowic przyjedzie niemal 30000 uczestników. Gościom z całego świata pomocą służyć będzie 500 wolontariuszy.
 • Uczestnicy konferencji mają do dyspozycji 8 stref konferencyjnych, a w nich sale plenarne, sale konferencji prasowych, sale spotkań oraz kilkaset innych pomieszczeń w tym biura, centra komputerowe, miejsca do pracy i relaksacji. Możemy więc mówić o prawdziwym „mieście w mieście”.
 • Przy budowie i aranżacji terenu konferencji pracowało niemal 2000 osób - pracownicy Międzynarodowych Targów Poznańskich i podwykonawcy. To oznacza, że wszyscy nie zmieściliby się do pociągu warszawskiego metra.
 • COP24 wygeneruje ślad węglowy równy 55 000 tonom CO2. W celu zrównoważenia tej emisji Lasy Państwowe dodatkowo zasadzą ponad 6 milionów drzewek (czyli dwa razy więcej niż jest w Central Parku w Nowym Jorku).
 • Wszyscy zarejestrowani uczestnicy COP24 są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej na terenie Katowic i Aglomeracji Śląskiej.

  Warto wiedzieć

  Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC. W jej skład wchodzą przedstawiciele Stron Konwencji. Sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje przeglądu wykonania tych postanowień. Zgodnie z decyzją 22. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP22) w Marrakeszu w listopadzie 2016 r., kolejny szczyt klimatyczny odbywa się w Polsce. Polska została wybrana do organizacji tego wydarzenia w ramach Grupy Europy Wschodniej (EEG). Polska już po raz trzeci będzie przewodniczyć Konwencji klimatycznej.

COP24 w liczbach:

Lokalizacja:

 • 2 sale plenarne – centrum konferencyjne MCK jest miejscem najważniejszych negocjacji
 • 25 różniących się wielkością i aranżacją sal konferencyjnych przeznaczonych dla negocjatorów
 • 2 sale konferencyjne
 • 6 pomieszczeń dodatkowych - które zostaną wykorzystane na ponad 260 zaplanowanych oficjalnych imprez towarzyszących
 • 3 sale do wydarzeń na wysokim szczeblu, jak również "Action Hub"
 • 160 wystaw i ekspozycji
 • punkt obsługi
 • powierzchnia usługowa
 • zaplecze medialne
 • biura przedstawicielstw i pawilony

Na powierzchnię pod jurysdykcją ONZ składa się:

 • 29 473 m2  powierzchni użytkowej Spodka;
 • 33 962 m2 powierzchni użytkowej MCK;
 • 33 475 m2 powierzchni użytkowej struktur tymczasowych.

Przygotowania do konferencji trwały równo 60 dni. Rozpoczęły się 28 września.

Zarejestrowani uczestnicy:

 • Oficjalne przedstawicielstwa: 12 810
 • Państwa ze statusem obserwatorów: 8
 • ONZ i dedykowane agencje: 447
 • Obserwatorzy IGO: 781
 • Obserwatorzy organizacji pozarządowych: 6 035    
 • Media: 1525
 • Razem: 21 606
 • Personel (personel techniczny, ochrona, sekretariat):  6535
 • Razem z personelem: 28 141
COP24 potrwa do 14 grudnia 2018 r.
10 grudnia 2018 r. na COP24 w dwóch debatach pod patronatem PGNiG będzie poruszana tematyka związana z zastosowaniem gazu ziemnego jako paliwa niskoemisyjnego.
 • od godziny 10.15 - "Gaz ziemny z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł jako niskoemisyjne paliwo zielonej gospodarki",
 • od godziny 14.00 - "Wykorzystanie gazu ziemnego w celu poprawy jakości powietrza".

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy