Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016

Adventure Consulting
źródło: Adventure Consulting
Dodany: 26.11.2016
reklama Informacja producenta

 
Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016 jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i regionie Europy Centralnej.

 
REKLAMA

Od dziesięciu lat staramy się towarzyszyć kolejnym etapom liberalizacji rynku gazu w Polsce, tworzyć miejsce wymiany opinii i merytorycznej dyskusji na temat. modelów i kierunków liberalizacji, zagrożeń i szans związanych z otwarciem krajowego rynku gazu, równowagi pomiędzy kolejnymi etapami liberalizacji rynku a realizacją realnej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski.

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016fot. Adventure ConsultingLiberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016 to kolejna konferencja, w której gazeo.pl i CNG-LNG.pl występują jako patroni medialni

Pierwsza edycja konferencji odbyła się 15 listopada 2006 roku. Od tego czasu nasze wydarzenie jest stałym elementem kalendarza sektora gazowniczego, a dyskusje prowadzone w jej trakcie należą do najistotniejszych i najbardziej aktualnych w branży.

Zwyczajowo obrady konferencji otwiera Minister właściwy ds. sektora gazu i bezpieczeństwa energetycznego. Wśród prelegentów i panelistów są przedstawiciele Ministerstwa Energii (dawniej Ministerstwa Gospodarki), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Regulacji Energetyki, a także przedstawiciele czołowych firm
gazowniczych: GK PGNiG S.A., OGP Gaz-System, alternatywnych dostawców gazu z Polski i regionu, głównych przemysłowych odbiorców gazu w Polsce i Europie Centralnej, międzynarodowych koncernów gazowniczych, a także przedstawiciele sektora doradczego i eksperckiego.

Poprzednie edycje konferencji gromadziły od 50 do 80 menadżerów wysokiego szczebla reprezentujących najważniejsze firmy gazownicze z Polski i Europy Centralnej.

Połowę uczestników stanowią przedstawiciele kadry menadżerskiej (prezesi, wiceprezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy sprzedaży etc.).

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016 jest jedną z trzech cyklicznych konferencji gazowniczych organizowanych przez Adventure Consulting. Pozostałe dwie to: „LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu” (5 edycji) oraz „Gaz dla Polski” (10 edycji).

Nasze konferencje odbijają się szerokim echem w mediach ekonomicznych i branżowych w kraju i zagranicą. Przykładowo: relacje i informacje z ostatnich konferencji „Gaz dla Polski 2016” (21.03.2016) oraz „LNG w Polsce i Europie 2016” (20.06.2016) pojawiły się w najważniejszych serwisach agencyjnych (PAP; Bloomberg, Reuters), portalach branżowych (m.in. wnp.pl; cire.pl; biznesalert.pl, gazeo.pl, CNG-LNG.pl), ekonomicznych stronach gazet ogólnopolskich (m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”), a także serwisach zagranicznych (Niemcy; Rosja; Czechy; Słowacja; Szwecja; Norwegia; Ukraina; Turcja; USA).

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie w prestiżowych i praktycznych wnętrzach pięciogwiazdkowego Hotelu Westin znajdującego się w centrum Warszawy.

Główne obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali Copernicus na pierwszym piętrze. W pojemnym foyer przed salą konferencyjną będzie miejsce na część wystawienniczo-prezentacyjną konferencji. Wystawcy będą mogli prezentować tam swoje usługi i rozwiązania dedykowane sektorowi gazowniczemu. Foyer konferencyjne, restauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych rozmów biznesowych i towarzyskich.

Główne tematy tegorocznej konferencji:

 • Koncepcja Bramy Północnej w świetle ostatnich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie gazociągu Opal;
 • Polityka rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski;
 • Postępy w realizacji nowych projektów dywersyfikacyjnych: gazociąg duński i norweski, Brama Północna, rozwój terminala LNG;
 • Polityka energetyczna UE a interesy Polski: solidarność energetyczna czy Nord Stream 2 i OPAL;
 • Rozbudowa krajowych systemów przesyłowych oraz regionalna integracja systemów przesyłowych, jako istotne czynniki zwiększające bezpieczeństwo energetyczne;
 • Strategia rozwoju GK PGNiG S.A. i jej wpływ na sytuację na krajowym rynku gazu;
 • K olejny etap liberalizacji rynku gazu – likwidacja taryf dla odbiorców przemysłowych;
 • Obligo gazowe – stan realizacji, wpływ na uwolnienie rynku gazu. Czy mechanizm obliga sprawdził się w praktyce rynkowej i regulacyjnej?;
 • Budowa płynnego hurtowego rynku gazu w Polsce w kontekście budowy jednolitego rynku gazu w UE;
 • Rynek Gazu na Towarowej Giełdzie Energii – stan obecny, nowe produkty i plany na przyszłość;
 • Rozwój rynku OTC w Polsce i regionie: zasady kontraktowania, ceny i perspektywy rozwoju platform obrotu;
 • Nowe zasady magazynowania gazu i ich wpływ na uwalnianie rynku gazu w Polsce;
 • Import gazu do Polski – uwarunkowania techniczne, prawne i rynkowe;
 • Współpraca z Gaz-Systemem w zakresie alokacji przepustowości;
 • Handel gazem i ceny gazu ziemnego na rynkach europejskich i światowych;
 • Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu;
 • Nowelizacja Prawa Energetycznego – nowe uprawnienia Prezesa URE i nowe zasady funkcjonowanie rynku gazu.

Przewidujemy udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i Europy Centralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, głównych firm doradczych oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

Portale: gazeo.pl oraz CNG-LNG.pl objęły patronatem medialnym konferencję Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2016.

Tegoroczna edycja konferencji składać się będzie z dwóch części:

 • Kongresowej (prezentacje, debaty i dyskusje na głównej sali konferencyjnej)
 • Wystawienniczej (stoiska prezentacyjne przedsiębiorstw gazowniczych oraz producentów rozwiązań dla sektora gazowniczego).

Stoiska prezentacyjne rozmieszczone będą w przestronnym foyer konferencyjnym usytuowanym bezpośrednio obok sali konferencyjnej, w którym odbywać się będą przerwy kawowe.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza propozycja współpracy uprzejmie prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Kontakt z firmą:

Adventure Consulting Sp. z o.o.
02-815 Warszawa
ul. Żołny 49 A
T: +48 22 894 40 23
F: +48 22 894 40 24
e-mail: adventure@adventure.pl
strona: www.adventure.pl

Osoba właściwa do kontaktu:
Michał Putkiewicz
M:+48 606 786 686
e-mail: m.putkiewicz@adventure.pl


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy