INGA - 400 mln zł na innowacje w gazownictwie

Centrum Prasowe PAP
źródło: Centrum Prasowe PAP
Dodany: 17.11.2017
Informacja producenta

 
400 mln zł - to budżet programu INGA - Innowacyjne Gazownictwo, kierowanego do konsorcjów przedsiębiorców i naukowców, którzy wspólnie chcą pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami dla przemysłu gazowniczego. 16 listopada 2017 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie GAZ-SYSTEM, NCBR i PGNiG wspólnie zainaugurowały program.

 
REKLAMA

Dokument inicjujący program podpisali: dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski, prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień oraz prezes PGNiG Piotr Woźniak.

INGA została zainaugurowana w ramach formuły wspólnego przedsięwzięcia: NCBR wniesie do niego 200 mln zł, PGNiG 133 mln zł, a GAZ-SYSTEM 67 mln zł.

Jak podkreślił podczas debaty rozpoczynającej program prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju formuła wspólnego przedsięwzięcia zapewnia duże możliwości realizacji najciekawszych pomysłów przy zminimalizowanym ryzyku niepowodzeń.

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Przygotowana jest agenda badawcza, każdy projekt jest ewaluowany ze względu na jego wartość. Sprawdzamy, czy te prace będą przydatne dla przedsiębiorców, a z drugiej strony, czy one rzeczywiście spełniają kryteria prac badawczo-rozwojowych, czyli takich, które paradoksalnie są obarczone dość dużym ryzykiem. Nie oczekujemy, że każdy proces badawczy zakończy się sukcesem, liczymy się z tym, że niektóre nie doprowadzą do zamierzonych efektów. NCBR występuje tutaj w roli ubezpieczyciela; my ubezpieczamy środki własne przedsiębiorstw, które nie przyniosą w przyszłości dobrych rezultatów w postaci przychodów, ale które musiały być poniesione, by uzyskać efekt.

Jak wyjaśnił Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM, spółka poszukuje innowacji w określonych obszarach swojej działalności.

Artur Zawartko

wiceprezes GAZ-SYSTEM

Jesteśmy narodowym operatorem przesyłowym. Musimy pamiętać, że mamy przychody dzięki taryfie, na którą potrzebujemy zgody prezesa URE, a więc musimy również wykazać nasze koszty. Nie jest łatwo w takiej sytuacji pozyskać środki na badania i rozwój. Dlatego zaangażowaliśmy się w program INGA. Obszary, w których szukamy innowacji, muszą być ściśle zbieżne z naszą misją. Przede wszystkim: bezpieczeństwo przesyłu; poszukujemy nowych technik diagnozowania gazociągów, tak by w szybszym czasie je remontować, naprawiać, sprawniej prowadzić inwestycje. Drugi obszar to efektywność: bieżące koszty. Na przykład możemy mówić o pewnej optymalizacji całego systemu przesyłowego tak, aby pobierał on mniej energii na pracę własną, co w efekcie pozwoli obniżyć taryfę

Dariusz Dzirba z PGNiG powiedział, że cztery główne obszary działalności spółki to: poszukiwanie i wydobycie, obrót i magazynowanie, dystrybucja i wytwarzanie.

Dariusz Dzirba

dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG

Jesteśmy liderem na rynku gazu ziemnego w Polsce. Program INGA to największy program badawczo-rozwojowy w historii PGNiG. Na pytanie: dlaczego angażujemy się w program, odpowiedź jest prosta: bo nam się to opłaca. Mamy szansę realizować nasze cele badawczo-rozwojowe na znacznie bardziej korzystnych warunkach finansowych, niż gdyby to było przy finansowaniu własnym. Tu jest zasada, że za złotówkę, którą wykłada partner biznesowy, NCBR wykłada swoją złotówkę, więc można powiedzieć, że robimy to z 50% rabatem.

Wiceprezes Zarządu PGNiG Łukasz Kroplewski podkreślił, że najważniejsi są konsumenci.

Łukasz Kroplewski

wiceprezes PGNiG

Chodzi o to, by gaz był tańszy. Musimy wydobywać efektywniej, taniej, czerpać ze złóż, które miały być zamknięte, wydobywać w nowych obszarach i szukać nowych rozwiązań technologicznych" - oświadczył. Dodał, że istotne jest myślenie o gazownictwie w szerokiej perspektywie czasowej. "Bez szerokiego myślenia dalekosiężnego, myślenia, nie o tym, co będzie za rok, tylko w perspektywie dekad - nie mamy szans. To rynek globalny.

Dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedział, że wspólny instrument finansowania przedsięwzięć naukowo-biznesowych jest bardzo istotny.

Dr Piotr Dardziński

podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przechodzimy od modelu dotacyjnego na model inwestowania z partnerami. Trudno wyobrazić sobie lepszych partnerów niż spółki kluczowe dla polskiej gospodarki. To kwestia bezpieczeństwa Państwa, ale i kwestia dobrostanu obywateli, którzy korzystają z tych spółek. Inwestujemy w obszar ważny dla państwa. Ta inwestycja powinna przynieść zyski po pierwsze beneficjentom, jakimi są Polacy, po drugie spółkom i po trzecie państwu, które inwestuje te pieniądze.

Konkursy NCBR w ramach programu INGA będą ogłaszane w ośmiu obszarach tematycznych:

  • poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych;
  • pozyskanie metanu z pokładów węgla;
  • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych;
  • sieci gazowe;
  • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG;
  • technologie wodorowe i paliwa gazowe;
  • technologie stosowane we współpracy z klientami;
  • ochrona środowiska.

NCBR ogłosi pierwszy konkurs w styczniu 2018 r. Udział będą mogły w nim wziąć konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut itp.) oraz przedsiębiorstwo, bądź konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych. Nabór wniosków konkursowych do programu INGA ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia. Zwycięskie projekty poznamy zatem w trzecim kwartale 2018 r.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy