Baltic Pipe - bezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
źródło: Politechnika Rzeszowska
Dodany: 02.09.2020
Informacja producenta

 
Projekt Baltic Pipe jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat. Jego celem jest budowa gazociągu dostarczającego gaz ziemny z norweskich złóż do Dani, Polski oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej.

 
REKLAMA

Inwestycja ma duże znaczenie strategiczne, gdyż stanowi ważny krok ku uniezależnieniu się od wschodniego kierunku dostaw gazu i tym samym otworzy nowy rozdział w polityce bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Baltic Bipe jest realizowany we współpracy operatorów systemu przesyłowego duńskiego Energinet oraz polskiego Gaz-System. Roczna przepustowość gazociągu, który ma zostać uruchomiony w 2022 roku będzie wynosiła 10 mld m³ gazu ziemnego.

Projekt Balitic Pipe składa się z kilku komponentów. Pierwszym z nich jest gazociąg łączący norweski gazowy system przesyłowy (Europipe II) z duńskim ulokowanym na lądzie. Kolejnym elementem inwestycji jest rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, dzięki czemu zwiększona zostanie przepustowość gazociągu z zachodniego wybrzeża do największej wyspy w kraju – Zelandii, gdzie z kolei będzie zbudowana tłocznia gazu. Istotnym elementem projektu będzie dwukierunkowy podmorski gazociąg łączący Danię i Polskę, przechodzący także przez terytorium Szwecji. Ostatnim etapem inwestycji będzie rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego oraz tłoczni gazowej.

Plakat konferencji fot. Politechnika RzeszowskaPlakat konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" organizowanej w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Warto zwrócić uwagę, że Baltic Pipe łącząc się z terminalem LNG w Świnoujściu stanowi jeden z elementów Korytarza Północ-Południe, który z kolei przez południową Polskę, Czechy, Słowację i Węgry połączy się z proponowanym terminalem LNG Adria w Chorwacji. Dzięki temu zwiększona zostanie integracja rynków energii na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, wzrośnie poziom bezpieczeństwa energetycznego regionu przez dostęp do nowych źródeł gazu oraz budowę nowy połączeń infrastrukturalnych. Powstanie jednolitego rynku energii na obszarze państw Grupy Wyszehradzkiej uodporniłoby kraje na niebezpieczeństwo przerwania dostaw ze strony rosyjskiej. To właśnie chęć zdywersyfikowania źródeł dostaw gazu ziemnego jest podstawowym czynnikiem determinującym zaangażowanie polskich władz w projekt Baltic Pipe.

Budowa nowego korytarza gazowego przez m.in. integrację gazowych rynków, konkurencyjność czy niskoemisyjność jest zgodna z celami polityki klimatycznej UE. W związku z tym projekt został wpisany na listę inwestycji o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Projects of Common Interest), a kwota wsparcia dla gazociągu ze strony UE wynosi 266,8 mln euro.

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, a także zastosowania i roli wodoru w procesie transformacji będą poruszane podczas V Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" organizowanej w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Ponadto uczestnicy będą dyskutowali m.in. morskiej energetyce wiatrowej, zagrożeniach informacyjnych, a także roli nowych technologii w sektorze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Szczegółowe informacje pod linkiem: www.instytutpe.pl/konferencja2020.

Portal CNG-LNG.pl objął V Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" patronatem medialnym.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy