Akwizycje kolejnych złóż PGNiG w Norwegii zatwierdzone

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 05.01.2021
Informacja producenta

 
Norweska administracja naftowa wydała formalne zgody na objęcie przez PGNiG Upstream Norway udziałów w koncesjach obejmujących złoża Kvitebjørn i Valemon na Morzu Północnym. Tym samym liczba koncesji, w których Spółka posiada udziały, wzrosła do 32, a nowo pozyskane złoża przyczynią się do istotnego zwiększenia wydobycia gazu przez Grupę Kapitałową PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym już w 2021 roku.

 

Udziały w czterech koncesjach obejmujących produkujące złoża KvitebjørnValemon spółka PGNiG Upstream Norway, której wyłącznym właścicielem jest PGNiG SA, nabyła we wrześniu 2020 roku na podstawie umowy z Norske Shell. W obu nowo zakupionych złożach dominują zasoby gazu ziemnego.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Rok 2021 zaczynamy bardzo dobrym akcentem. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom mogliśmy rozwijać naszą działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nawet w niesprzyjających okolicznościach spowodowanych pandemią. Zatwierdzone właśnie akwizycje dotyczą złóż już produkujących, a więc natychmiast przełożą się na znaczący wzrost naszego wydobycia gazu w Norwegii. Prognozujemy, że w 2021 roku produkcja PGNiG Upstream Norway sięgnie 0,9 mld m³ gazu, co oznaczać będzie niemal dwukrotny wzrost w stosunku do poziomu wydobycia w 2020 roku.

Spółka PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki transakcji jej średnia dzienna produkcja węglowodorów – łącznie ropy i gazu – wzrośnie skokowo o około 30%. Zgodnie z prognozą wydobycia, łączna produkcja gazu przez Spółkę wyniesie w 2021 roku 0,9 mld m³ gazu wobec ok. 0,5 mld m sześc. w 2020 roku. W latach 2023-28, a więc już po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, który przez Danię połączy Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, oba nowo nabyte złoża będą dostarczać PGNiG Upstream Norway średnio ok. 0,2 mld m³ gazu rocznie.

Na złożu Kvitebjørn PGNiG Upstream Norway weszło w posiadanie 6,45% udziałów, stając się partnerem koncesyjnym Equinor (operator), Petoro, Spirit Energy Norway oraz Total E&P Norge. Pozostałe do wydobycia zasoby eksploatowanego od 2004 roku złoża szacuje się na około 184,3 mln ekwiwalentu baryłek ropy naftowej (BOE).

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

W przypadku złoża Valemon wielkość przejętych przez PGNiG Upstream Norway udziałów wynosi 3,225%. To produkujące od 2015 roku złoże zawiera około 29 mln boe zasobów pozostałych do wydobycia. Operatorem koncesji jest Equinor, a partnerem, obok PGNiG Upstream Norway, Petoro.

Dodatkowo Spółka nabyła udziały w infrastrukturze służącej do transportu węglowodorów wydobywanych z obu złóż.

PGNiG Upstream Norway wydobywa już gaz ziemny i ropę naftową z 9 złóż: Skarv, Morvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul, Ærfugl, Kvitebjørn i Valemon. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten Alpha, King Lear, Ærfugl Outer oraz Shrek. Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu czterech ostatnich lat pozwoliła Grupie PGNiG na zwiększenie zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym z około 80 mln do 208 mln BOE.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy