Powołano Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG

Piotr Złoty
źródło: Akademia Morska w Szczecinie
Dodany: 10.05.2017

 
Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG oraz Bałtycki Klaster LNG zostały powołane na zorganizowanej w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Wilnie międzynarodowej konferencji w ramach projektu Go LNG - Building LNG competence and business partnership for the Baltic Sea Region.

 
REKLAMA

Kraje regionu Morza Bałtyckiego zrzeszyły się by zacieśnić i rozwijać międzynarodową współpracę w zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG). Umowy związane z powołaniem Bałtyckiego Centrum Kompetencji LNG oraz Bałtyckiego Klastra LNG zostały podpisane pierwszego dnia konferencji Go LNG w Wilnie.

Konferencja Go LNG w Wilniefot. Akademia Morska w SzczecinieNa konferencji Go LNG w Wilnie powołano Bałtyckie Centrum Kompetencji LNG oraz Bałtycki Klaster LNG

Dokumenty podpisali przedstawiciele rządów z Danii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. Polskę reprezentował Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk.

W myśl porozumienia wymienione kraje łączą siły by przyczyniać się do coraz szybszego rozwoju technologii i infrastruktury dla skroplonego gazu ziemnego w regionie Morza Bałtyckiego. Uczestnicy konferencji i sygnatariusze porozumień podkreślali zalety zrzeszenia lokalnie działających klastrów i organizacji z obszaru Morza Bałtyckiego w jednej organizacji, która skupia już 100 podmiotów. Dzięki niej można promować wiedzę oraz potencjał biznesowy przedsięwzięć związanych z LNG.

Umowę w sprawie powołania Centrum Kompetencji LNG Regionu Morza Bałtyckiego podpisało 13 instytucji edukacyjnych z państw bałtyckich. Polską placówką dydaktyczną, która podpisała to porozumienie była Akademia Morska w Szczecinie. Jej reprezentantami byli: rektor uczelni, Wojciech Ślączka oraz Stefan Jankowski, który kieruje projektem Go LNG w tej uczelni.

Centrum Kompetencji LNG Regionu Morza Bałtyckiego pozwoli połączyć wiedzę i doświadczenia różnych placówek naukowo-dydaktycznych, co w konsekwencji przeniesie się na doskonalenie szkoleń z transportu i technologii związanych z wykorzystaniem LNG. W założeniu ma to doprowadzić do zwiększenia liczby specjalistów zajmujących się techniką związaną ze skroplonym gazem ziemnym.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy