LNG z USA i memorandum w sprawie Baltic Pipe - historyczne dni

Piotr Złoty
źródło: PGNiG, relacja własna, Kancelaria prezesa rady ministrów
Dodany: 12.06.2017

 

 
REKLAMA
znaczenia dostawy gazu ziemnego z amerykańskiej firmy Cheniere Energy poprosiliśmy prezesa PGNiG, Piotra Woźniaka. Jak ważny dla jest kontrakt na dostawę LNG do Polski podkreślał także w swej wypowiedzi Andrew Walker, wiceprezes ds. strategii Cheniere Energy.  
 
Premier RP Beata Szydło i premier Danii Lars Rasmussen podpisują list intencyjny w sprawie Baltic Pipefot. Kancelaria PremieraPodpisanie listu intencyjnego w sprawie Baltic Pipe

Dzień po uroczystym przyjęciu pierwszej dostawy amerykańskiego LNG, premier Beata Szydło udała się z wizytą do Danii.

Głównym wydarzeniem w czasie tej wizyty było podpisanie z premierem Danii Larsem Rasmussenem listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu Baltic Pipe.

Jest to polsko-duńsko-norweski projekt gazociągu, który ma połączyć polski system przesyłowy gazu ziemnego ze złożami na Szelfie Norweskim.

Szefowa rządu spotkała się w Kopenhadze także  z duńskimi inwestorami.

Dla Polski to jest bardzo ważna inwestycja. To jest kwestia związana z poprawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też całego naszego regionu.

Beata Szydło, prezes rady ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Wyrażam nadzieję, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany i że będzie on korzystny dla Polski i Danii.

Lars Rasmussen, premier Danii

W memorandum premierzy Polski i Danii potwierdzili swoje wsparcie dla realizacji Gazociągu Bałtyckiego ze względu na wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom Unii Europejskiej bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i taniej energii.

List intencyjny pomiędzy Premierem Rzeczypospolitej Polskiej a Premierem Królestwa Danii w sprawie współpracy w dziedzinie infrastruktury gazowej celem zapewnienia bezpośrednich dostaw gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu kontynentalnego do Królestwa Danii i Rzeczypospolitej Polskiej

Mając  na  względzie  zobowiązania  dotyczące zbudowania  Europejskiej  Unii  Energetycznej oraz dalekowzrocznej polityki klimatycznej, mając na względzie wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom UE bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i taniej energii oraz znaczenie pięciu wzajemnie wzmacniających się i blisko powiązanych wymiarów Unii Energetycznej, uznając potrzebę ustanowienia  bezpiecznych, różnorodnych, dobrze zintegrowanych i wiarygodnych rynków gazu ziemnego w Polsce i Danii oraz w regionie basenu Morza Bałtyckiego i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,

Premier Rzeczypospolitej Polskiej oraz Premier Królestwa Danii niniejszym:

  • potwierdzają  swoje  wsparcie dla realizacji “Gazociągu Bałtyckiego” (dalej   zwanego projektem), w rozumieniu Umowy ramowej zawartej 1 czerwca 2017 r. pomiędzy Energinet.dk a GAZ-SYSTEM,
  • przyjmują do wiadomości, że studium wykonalności odnośnie do PWZ połączenia międzysystemowego Polska-Dania „Gazociąg Bałtycki” wskazuje na ewentualne korzyści dla obu stron,
  • wyrażają swoje oczekiwanie odnośnie do pozytywnych rezultatów procedury Open Season rozpoczętej 6 czerwca 2017 r.,
  • deklarują podjęcie stosownych kroków celem wsparcia Energinet.dk i GAZ-SYSTEM w ich wysiłkach na rzecz realizacji projektu, uznając, że skuteczne i terminowe ukończenie prac analitycznych i przygotowawczych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń jest kluczowe w tej mierze,
  • deklarują rozpatrzenie  ustanowienia stosownych  ram prawnych, zawierając umowę międzyrządową (IGA) oraz zmieniając niezbędne przepisy prawa krajowego celem umożliwienia realizacji projektu,
  • potwierdzają swoją chęć kontynuowania procesu współpracy i wzajemnego zrozumienia, umożliwiając tym samym podjęcie ostatecznych decyzji w 2018 r. oraz pomyślną realizację projektu do końca października 2022 r.

Przedstawione wydarzania, które miały miejsce w zeszłym tygodniu z pewnością mają historyczne znaczenie dla naszej przyszłości, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Analitycy rynku LNG podkreślają, że dostawy LNG do naszej części Europy oprócz biznesu są traktowane jako element geopolityki Stanów Zjednoczonych, co w kontekście walki o strefy wpływów w zakresie dostaw surowców energetycznych w naszej części Europy jest niewykluczone. Jako element tej rozgrywki można uznać także podpisanie listu intencyjnego o realizacji projektu Baltic Pipe, który wraz z dostawami LNG do Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu ma w niedalekiej przyszłości zapewnić warunki zdrowej konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)
Partnerzy