Dobre wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa

Piotr Złoty
źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Dodany: 04.09.2017

 
Jak podaje Polska Spóła Gazownictwa (PSG) jej wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 r. znacząco przekroczyły wartości planowane, na co miały wpływ zwiększona ilość dostarczanego do odbiorców gazu oraz większa liczba nowo wybudowanych przyłączy gazowych.

 
REKLAMA
Zmiany ilości dystrybuowanego przez PSG gazu w latach 2015-2017fot. Polska Spółka GazownictwaZmiany ilości dystrybuowanego przez PSG gazu w latach 2015-2017

Wolumen dystrybuowanego gazu był wyższy w pierwszej połowie 2017 r. o 844,3 mln m3 w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Stanowi to przyrost o 15,2% natomiast liczba przyłączy gazowych była większa o 2 821 w stosunku do planów (wzrost o 18%).

Do tych wzrostów przyczyniły się działania mające na celu optymalizację działalności PSG. Przyniosły one oszczędności w działalności operacyjnej, nawet pomimo wzrostu zatrudnienia o 460 osób (do 30 czerwca 2017 r.).

Bardzo dobre wyniki ekonomiczne są z kolei wynikiem zmian zapoczątkowanych w 2016 r. i zapisanych później w Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa w latach 2016-2022, którą Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG) zatwierdził 29 czerwca 2016 r.

Konsekwentna realizacja wytycznych zawartych w strategii w sposób istotny zwiększyła możliwości przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców i gazyfikowania nowych obszarów kraju. W ciągu roku (od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) PSG podpisało 439 listów intencyjnych z gminami w całej Polsce.

Wartość w mln złWykonanie I-VI 2015Wykonanie I-VI 2016Wykonanie I-VI 2017Zmiana % 2015-2016Zmiana % 2015-2017
EBITDA1 184,31 374,31 411,6+16,0%+19,2%
EBIT740,0913,9946,1+23,5%+ 27,9%
Wynik finansowy netto601,1739,4777,5+23,0%+29,3%

Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy