Barter szkoli na wypadek wypadku

Robert Markowski
źródło: Barter SA
Dodany: 12.05.2017

 
Wyciek i pożar LNG (skroplonego gazu ziemnego) to potencjalnie duże zagrożenie i choć lepiej, by do takich sytuacji nigdy nie dochodziło, odpowiednie służby muszą być odpowiednio przygotowane na taką ewentualność. Straż Pożarna i Barter SA zorganizowały szkolenie.

 
REKLAMA

Wiedza na temat właściwości LNG, możliwości jego wykorzystania, ale też jego zachowania w sytuacjach awaryjnych wciąż jest niewystarczająca, a waga tego zagadnienia rośnie ze względu na coraz większe znaczenie tego medium, m.in. w zasilaniu w czystą energię instalacji przemysłowych, ciężkiego transportu, gazyfikacji miast i osiedli. Dlatego podejmujemy wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, dzięki którym m.in. takie służby, jak straż pożarna i ratownicy będą w stanie skutecznie działać podczas zdarzeń z tego typu zagrożeniem.

Bogdan Rogaski, prezes Barter SA

Ćwiczenia odbyły się na terenie Ośrodka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a wzięło w nich udział 40 strażaków. Zasadniczymi rekwizytami szkolenia były dostarczona przez Barter SA kriogeniczna cysterna LNG i autobus napędzany tym paliwem, od strony organizacyjnej przedsięwzięcie wspierały natomiast Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.

W części teoretycznej przedstawialiśmy m.in. właściwości fizykochemiczne skroplonego gazu ziemnego LNG, w tym jego palność, a jest ona wysoka. Strażacy poznali też oznakowanie środków transportu przewożących kriogeniczne gazy, a także procedury postępowania w przypadku różnego poziomu zagrożeń.

Andrzej Leonczuk, kierownik działu rozwoju instalacji LNG, Barter SA

Część praktyczna szkolenia obejmowała prezentację i omówienie właściwości cieczy kriogenicznych, połączone z demonstracją ich działania na różne materiały. Trzeba pamiętać, że temperatura LNG wynosi ok. 150° C, a więc z jednej strony mamy do czynienia z substancją łatwopalną, a z drugiej pojawia się ryzyko odmrożeń i potencjalnego zatrzymania działania urządzeń ze względu na ich zamarznięcie. Gwoździem programu była jednak symulacja wycieku skroplonego gazu i ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru takiego paliwa.

Celem tych praktycznych ćwiczeń było wskazanie potencjalnych miejsc zagrożenia, wynikających zarówno z niskich temperatur przewożonego gazu, jak i bardzo wysokich podczas pożaru. Podczas gaszenia wykorzystywano różne techniki i materiały gaśnicze, m.in. piany, proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla.

Andrzej Leonczuk

Pozostaje mieć nadzieję, że uczestnikom szkolenia nigdy nie przyjdzie sprawdzać w warunkach bojowych nabytych wiadomości i umiejętności, ale dobrze wiedzieć, że w razie czego strażacy będą przygotowani, by zareagować właściwie i sprawnie zażegnać zagrożenie.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy