Baltic Pipe - faza 2. Procedury Open Season 2017

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 06.09.2017

 
Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego - spółki GAZ-SYSTEM i Energinet, uruchamiają Fazę 2. Procedury Open Season 2017 i zapraszają wszystkich uczestników rynku do rejestracji i składania wiążących ofert rezerwacji przepustowości.

 
REKLAMA

Uruchomienie  Fazy 2. Procedury Open Season umożliwi użytkownikom sieci zgłaszanie zapotrzebowania na przesył gazu ziemnego ze źródeł norweskich do Danii i Polski oraz pozostałych krajów regionu.

Zakończona dnia 25 lipca 2017 roku Faza 1. Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tej inwestycji poprzez zgłoszenie wystarczającego popytu na przesył gazu ziemnego. Pozytywny wynik Fazy 1. zadecydował o uruchomieniu przez obu operatorów Fazy 2. Procedury Open Season, której celem będzie ostateczne zadeklarowanie przez uczestników rynku wolumenu rezerwowanej przepustowości, a następnie zawarcie umów przesyłowych na okres do 15 lat gazowych.

Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściufot. GAZ-SYSTEMTerminal LNG w Świnoujściu i gazociąg Baltic Pipe to elementy Bramy Północnej, która w założeniu ma uniezależnić Polskę od dostaw gazu rosyjskiego

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego informują, że po konsultacjach z krajowymi organami regulacyjnymi zdecydowano o wydłużeniu fazy alokacji.

W ramach Fazy 2. uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz  złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r. Następnie, po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert w Fazie 2. i dokonaniu alokacji przepustowości, każdy z operatorów przeprowadzi test ekonomiczny. Pozytywne wyniki umożliwią zawarcie z uczestnikami rynku umów przesyłowych.

Regulamin Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami jest dostępny pod poniższymi adresami internetowymi:

GAZ-SYSTEM: http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/konsultacje-z-rynkiem/aktualne-konsultacje/open-season-baltic-pipe/

Energinet: https://en.energinet.dk/openseason2017

Pakiet informacyjny dla Fazy 2. Procedury Open Season będzie opublikowany do dnia 8 września 2017 r.

Uczestnicy rynku, zainteresowani złożeniem ofert w ramach  Fazy 2. oraz uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących Procedury Open Season, proszeni są o kontakt w celu organizacji spotkań z promotorami projektu:

GAZ-SYSTEM: openseason@gaz-system.pl
Energinet: openseason2017@energinet.dk


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy